Emerytura po mężu lub żonie. Komu się należy? Czy się opłaca?

Emerytura po mężu lub żonie jest świadczeniem, które można wybrać, gdy współmałżonek umrze. Nie każdy może się na to zdecydować i nie zawsze się to opłaca. Kiedy warto przejąć emeryturę po mężu/żonie? Jak to obliczyć? Odpowiadamy.

Emerytura przejmowana jest zazwyczaj po zmarłym mężu. Kobiety średnio żyją dłużej, a ze względu na tzw. pay gap, średnio zarabiały i wciąż zarabiają mniej niż mężczyźni. Tym samym ich składki emerytalne i ostateczne świadczenie były niższe. Dlatego to im częściej opłaca się przejąć świadczenie po małżonku, który odszedł.

Zobacz wideo Ogromna dziura w ZUS-ie? "Jak będziemy mieli szczęście, to bieda zajrzy w oczy do końca tej kadencji"

Emerytura po mężu. Kto może skorzystać?

Powyższa nazwa jest potocznym sformułowaniem odnoszącym się do renty rodzinnej. Świadczenie przysługuje nie tylko wdowom oraz wdowcom. Rentę rodzinną mogą pobierać również dzieci, wnuki lub rodzice zmarłej osoby. 

W przypadku wdowy lub wdowca, emerytura po zmarłym małżonku przysługuje, jeśli ubiegająca się o świadczenie osoba:

  • w chwili śmierci małżonka miała skończone 50 lat lub była niezdolny do pracy;
  • wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku, które nie ukończyło 16 lat, a jeśli uczy się w szkole - 18 lat;
  • sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy i do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej;
  • ukończył 50 lat lub stał się niezdolny do pracy już po śmierci współmałżonka, lecz nie później niż pięć lat od jego śmierci albo od zaprzestania wychowywania dzieci.

Osobom, które nie spełniają co najmniej jednego z powyższych warunków, ale nie mają źródła utrzymania, prawo do emerytury po mężu/żonie przysługuje:

  • przez rok od śmierci współmałżonka;
  • przez okres uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu kwalifikującym do wykonywania pracy zarobkowej - nie dłużej niż przez dwa lata od śmierci współmałżonka.

Osoby po rozwodzie mogą ubiegać się o rentę rodzinną, jeśli spełniają powyższe warunki oraz gdy otrzymywali alimenty (niezależnie czy zasądzone wyrokiem, ugodą sądową czy ustalone w porozumieniu między małżonkami). 

Ile wynosi renta po mężu/żonie? Czy się opłaca?

Rentę rodzinną można pobierać jedynie nie mając innego źródła dochodów. Jeśli więc chcemy przejąć emeryturę po zmarłym mężu, a otrzymujemy własne świadczenie, to będziemy musieli z niego zrezygnować. 

W taki wypadku należy policzyć, czy pobieranie renty rodzinnej będzie opłacalne. Jej wysokość nie jest bowiem równa wysokości emerytury, którą otrzymywał zmarły małżonek. Renta rodzinna wynosi:

  • 85 proc.  świadczenia zmarłego - jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba;
  • 90 proc. świadczenia zmarłego - jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby;
  • 95 proc. świadczenia zmarłego - jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są trzy osoby lub więcej.

W przypadku więc zbliżonej wysokości emerytury może się okazać, że bardziej opłacalne będzie pozostanie przy 100 proc. swojego świadczenia, zamiast decydować się na 85 proc. emerytury zmarłego małżonka. 

Więcej o: