Zaświadczenie o zarobkach do kredytu hipotecznego - co zrobić, gdy pracodawca nie chce go wydać?

Decyzja dotycząca wystąpienia o kredyt hipoteczny jest bardzo trudna. To nie tylko szansa, ale też duże wyzwanie, którego wielu się obawia. Aby otrzymać kredyt hipoteczny, należy przedstawić zaświadczenie o zarobkach, czyli dokument, poświadczający zatrudnienie i wysokość dochodów. Kiedy jest wymagane zaświadczenie o zarobkach i jak powinno wyglądać? Odpowiadamy.

Wysokość dochodu jest dla banku jednym z kluczowych czynników przy podjęciu decyzji o udzieleniu kredytu hipotecznego. To właśnie na tej podstawie bank wylicza zdolność kredytową zainteresowanego klienta.

Zobacz wideo Bańka cenowa na rynku nieruchomości? „Ryzyko jest wysokie"

Zaświadczenie o zarobkach do kredytu hipotecznego. Co powinno zawierać?

Co prawda nie funkcjonuje jeden, ustalony wzór zaświadczenia o zarobkach. Jednak jak podaje portal Total Money, każde takie zaświadczenie musi zawierać:

 • imię i nazwisko pracownika,
 • serię oraz numer dokumentu tożsamości,
 • datę oraz miejsce urodzenia,
 • numer PESEL,
 • aktualny adres zamieszkania,
 • rodzaj zawartej umowy (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło),
 • określenie czy jest to umowa terminowa, czy bezterminowa,
 • opis stanowiska, na którym zatrudniony jest pracownik,
 • średnia miesięczna wysokość zarobków brutto,
 • dane firmy, która zatrudnia pracownika (nazwa, adres siedziby, NIP, REGON itp.)
 • podpis osoby upoważnionej do reprezentowania pracodawcy.   

Pracodawca, który wystawia takie zaświadczenie, powinien również zaznaczyć w nim, że firma nie ogłosiła upadłości i nie jest likwidowana. Ponadto, warto wspomnieć o tym, że pracownik, który ubiega się o kredyt, nie jest na okresie wypowiedzenia. Warto wiedzieć, że w niektórych miejscach pracy, pracownicy mogą samodzielnie przygotować zaświadczenie o zarobkach i dać je pracodawcy do podpisania.

W zależności od wymagań banku, w którym zainteresowany ubiega się o kredyt, zaświadczenie może być wystawione za różny okres - od miesiąca aż po okres pół roku lub roku.

Zaświadczenie o zarobkach. Co zrobić, gdy pracodawca nie chce go wydać?

Okazuje się, że pracodawca nie ma obowiązku wydania swojemu pracownikowi zaświadczenia o zarobkach. I choć rzadko pracownicy spotykają się z odmową, to warto wiedzieć, co zrobić w tak skrajnym przypadku. Wówczas warto powołać się na przepisy związane z działaniem na szkodę pracownika. Warto wtedy skorzystać z pomocy prawników, którzy uważają to za ograniczanie z korzystania z życiowych udogodnień oraz przywilejów.

Banki wymagają zaświadczeń o zarobkach od pracodawców, ponieważ są one najbardziej wiarygodnym źródłem informacji. Największą szansę na dostanie kredytu mają te osoby, które są zatrudnione na umowę o pracę na czas nieokreślony.

Należy wiedzieć, że w zaświadczeniu o zarobkach nie warto przekłamywać faktów. Banki dokładnie weryfikują otrzymane zaświadczenia i sprawdzają zgodność kwoty na zaświadczeniu z wpływami na rachunek bankowy. Zdarza się również, że pracownicy banku kontaktują się z pracodawcą, aby poprosić o potwierdzenie prawdziwości zaświadczenia o zarobkach.

Więcej o: