Projekt budżetu na 2022 r. Skok wysokości składek ZUS. Najwyższa skala podwyżki w historii

Zgodnie z przyjętym we wtorek przez rząd projektem ustawy budżetowej na 2022 r., przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej ma wynieść w przyszłym roku 5922 zł. To oznacza bardzo wysoki skok wysokości składek ZUS od przedsiębiorców.
Zobacz wideo Emerytury w Polskim Ładzie a składki zdrowotne. Kto straci, a kto zyska? [Q&A]

Wysokość składek ZUS na 2022 r. (konkretnie: składki emerytalnej, rentowej, wypadkowej, chorobowej i na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy) zależy od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na ten rok. Formalnie, zostanie ono ogłoszone jesienią rozporządzeniem minister rodziny i polityki społecznej. Ale w przyjętym we wtorek 24 sierpnia projekcie ustawy budżetowej poznaliśmy już rządową prognozę. Ministerstwo Finansów zapisało w projekcie, że prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej ma wynieść w 2022 r. aż 5922 zł. Aż, bo w 2021 r. wskaźnik ten wynosi ponad 660 zł mniej - 5259 zł.

Jak wynika z wyliczeń Federacji Przedsiębiorców Polskich, na które powołuje się "Rzeczpospolita",  oznacza to wzrost składek z działalności do kwoty 1617,91 zł. To kwota o ponad 160 zł wyższa niż w 2021 r. Byłaby to najwyższa skala podwyżki w historii. Byłaby to też wyższa podwyżka, niż można było się spodziewać jeszcze w czerwcu. Wówczas w projekcie ustawy budżetowej resort finansów zakładał, że w 2022 zł przeciętne wynagrodzenie wyniesie 5836 zł. W takim scenariuszu podwyżki składek ZUS rok do roku wyniosłaby nie 160 zł, ale ok. 143 zł.

Prawie milion mikroprzedsiębiorców, którzy opłacają składki z działalności w podstawowej wysokości, zapłaci jeszcze więcej, niż spodziewali się dwa miesiące temu

- komentuje Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Podwyżka składek ZUS w 2022 r. Może być jeszcze więcej

Podwyżka składek ZUS w 2022 r. o ponad 160 zł jawi się jednak wyłącznie jako wersja minimum. Bardzo prawdopodobne, że do tego dojdzie duży wzrost składki zdrowotnej. Zgodnie z projektem ustawy podatkowej w ramach Polskiego Ładu, od 2022 r. wysokość składki wynosiłaby 9 proc. dochodu przedsiębiorcy, a nie byłaby już naliczana ryczałtowo - obecnie ok. 381 zł niezależnie od dochodu).

To oznaczałoby, że np. przy dochodzie (podstawie wyliczenia składki) 6 tys. zł składka zdrowotna wyniosłaby 540 zł, przy 10 tys. zł 900 zł, przy 15 tys. zł 1350 zł. 

Przy okazji - składka zdrowotna nie mogłaby być już w większości odliczana od podatku, jak dzieje się obecnie. 

Z drugiej strony, 9-procentowa składka zdrowotna od osób samozatrudnionych nie jest jeszcze przesądzona. We wtorek 24 sierpnia w rozmowie z portalem wp.pl wiceminister rozwoju Olga Semeniuk nie wykluczyła, że składka wyniesie jednak 3 proc. 

Więcej o: