Nieoficjalnie: Niezaszczepieni mogą być wysyłani na bezpłatne urlopy, przepisy możliwe jeszcze we wrześniu

Według nieoficjalnych informacji jeszcze we wrześniu rząd może przyjąć przepisy, które uprawnią pracodawców do wysyłania na bezpłatny urlop pracowników niezaszczepionych przeciwko COVID-19. Ekspert wyjaśnia, co to oznacza.

Możliwe, że jeszcze we wrześniu rząd wprowadzi w życie przepisy, które zwiększą uprawnienia pracodawców wobec pracowników. Powodem ich wprowadzenia miałaby być przybierająca na sile epidemia COVID-19.

Zobacz wideo PO poprze decyzję PiS? "Nie mamy zaufania do tego rządu, ale mamy do ekspertów"

Pracodawca będzie mógł pytać o szczepienie? Nowe przepisy 

Pierwsza z istotnych zmian dotyczy osób, które ubiegają się o zatrudnienie. Po przyjęciu przepisów pracodawca będzie uprawniony, by pytać kandydata o to, czy zaszczepił się na COVID-19.

Dziś dane tego typu, zgodnie z dyrektywą RODO, traktuje się jako dane medyczne. Pracodawcy nie mają podstawy prawnej, by przetwarzać tego typu informacje. 

Niezaszczepiony bez wypłaty? Rząd może otworzyć furtkę

Jeszcze większe zmiany dotyczą tych pracowników, którzy nie zaszczepią się na COVID-19. Być może będą mogli być pozbawieni części wypłaty. Pracodawca będzie bowiem mógł wysłać pracownika na urlop bezpłatny

"Proponuje się, aby w przypadku osoby, która przekazała informację o braku zaszczepienia przeciwko COVID-19 lub nieprzebyciu infekcji wirusa SARS-CoV-2 potwierdzonej wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 lub posiadania ważnego pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, pracodawca mógł delegować tę osobę do pracy poza jej stałe miejsce pracy lub do innego rodzaju pracy, z wynagrodzeniem odpowiadającym rodzajowi pracy albo skierować na urlop bezpłatny" - czytamy w projekcie ustawy.

Ekspert: Trzeci rodzaj urlopu bezpłatnego

Zdaniem dr. hab. Krzysztofa Walczaka, cytowanego przez Money, uchwalenie przepisów może de facto oznaczać wprowadzenie do obiegu prawnego trzeciego rodzaju urlopu bezpłatnego. 

- W tej chwili polskie prawo przewiduje bowiem dwa rodzaje bezpłatnego urlopu. Pierwszy na wniosek pracownika. W tym wypadku urlop nie wlicza się do stażu pracy oraz pracownik nie jest objęty ubezpieczeniem - wyjaśnia ekspert. 

- W drugim wypadku jest to urlop na wniosek pracodawcy zaakceptowany przez pracownika w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy. W tym wypadku okres urlopu wlicza się do stażu u tego pierwszego pracodawcy, natomiast wynagrodzenie i ubezpieczenie zapewnia mu ten drugi pracodawca - dodaje. 

Więcej o: