Podwyżki nie tylko dla posłów. Nawet kilkanaście tysięcy zł miesięcznie więcej dla prezesów państwowych spółek

Prezesi państwowych spółek mogą w przyszłym roku otrzymać podwyżki sięgające nawet kilkunastu tysięcy złotych - podaje "Rzeczpospolita". Wyższa pensja trafi również do funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Zobacz wideo Oprócz podstawowej pensji poseł może liczyć na benefity i dodatki

Znaczne podwyżki wynagrodzeń dla osób zasiadających we władzach państwowych spółek mają wynikać z projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2022 rok, opublikowanej na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Ta obecnie znajduje się na etapie konsultacji społecznych.

Protest budżetowki w Krakowie - NSZZ Solidarność Budżetówka chce podwyżki. Grozi "kampanią wrześniową" i paraliżem Warszawy

Podwyżki dla prezesów państwowych spółek wyniosą nawet kilkanaście tysięcy zł

Z propozycji ustawy wynika, że wynagrodzenie osób pracujących w spółkach podległych Skarbowi Państwa, a także spółkach komunalnych i samorządowych może w przyszłym roku wzrosnąć nawet o kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie - podaje "Rzeczpospolita". Na mniejsze podwyżki mogą również liczyć pracownicy kierownictw przedsiębiorstw państwowych i państwowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną.

Podwyżki mają wynikać ze zmiany sposobu wyliczania pensji. W tym roku maksymalny limit wynagrodzeń w przypadku osób zatrudnionych na najwyższych stanowiskach w podmiotach podlegających pod ustawę o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami był liczony od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z czwartego kwartału 2016 roku. Natomiast w przyszłym roku do wyliczeń zostanie wzięty wskaźnik z 2018 roku, który jest wyższy o ponad 660 złotych - wskazuje "Rzeczpospolita".

Do wyliczeń bierze się wielokrotność tego wskaźnika, który dla największych spółek publicznych może być pomnożony nawet 15 razy. Wyliczenia te dotyczą jedynie wynagrodzenia zasadniczego. Władze spółek mogą również liczyć na różnego rodzaju dodatki i nagrody, a zatem faktyczne podwyżki mogą sięgnąć nawet kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie - podsumowuje "Rzeczpospolita".

Pandemia wyhamowała wzrost płac. Sprawdź, ile pieniędzy zabrał ci COVID-19 Pandemia wyhamowała wzrost płac. Sprawdź, ile pieniędzy zabrał ci COVID-19

Podwyżki również dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Podwyżki mają otrzymać również funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Rząd pracuje bowiem nad projektem, który podwyższy wielokrotność kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie w ABW z 3,86 do 3,97 - podaje serwis Prawo.pl. Zmiana ma częściowo zniwelować dysproporcje uposażenia pomiędzy Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego a pozostałymi służbami specjalnymi. Projekt rozporządzenia w tej sprawie został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

Więcej o: