Zasiłek rodzinny - do kiedy składać wniosek? Mija ważny termin

Mija termin składania wniosków o zasiłek rodzinny. Jeszcze tylko dzisiaj (31 sierpnia) można złożyć dokumenty, aby zachować ciągłość świadczenia. Jakie warunki należy spełnić, aby pobierać zasiłek rodzinny?
Zobacz wideo Bezwarunkowy dochód podstawowy. Hasło, które pomoże wygrać wybory?

Zasiłek rodzinny to świadczenie pieniężne, które ma częściowo pokryć wydatki związane z utrzymaniem dziecka. Zasiłek przysługuje rodzicom (lub jednemu z rodziców), opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka (jeśli wystąpił on do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) oraz osobie pełnoletniej, która w dalszym ciągu się uczy i nie jest na utrzymaniu rodziców.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub do ukończenia 21. roku życia w przypadku kontynuowania nauki, a także do 24. roku życia w przypadku kontynuowania nauki przez dziecko, które legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny. Do kiedy składać wniosek?

Wnioski o zasiłek rodzinny w formie papierowej można było składać od 1 sierpnia 2021 roku. Natomiast w formie elektronicznej, przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, można je było przesyłać od 1 lipca 2021 roku.

Do kiedy składać wniosek o zasiłek rodzinny, aby zachować ciągłość świadczenia? Termin mija 31 sierpnia - złożenie wniosku do tego dnia zapewni wypłatę zasiłku od 30 listopada bieżącego roku.

Jeśli jednak wniosek o zasiłek rodzinny zostanie złożony 1 września, ale nie później niż do 31 października, to ustalenie prawa do świadczenia zostanie wydane do 31 grudnia 2021 roku. W sytuacji, gdy wniosek zostanie złożony między 1 listopada a 31 grudnia, ustalenie prawa do zasiłku następuje do końca lutego 2022 roku.

Zasiłek rodzinny. Jakie są zasady przyznawania świadczenia?

Prawo do zasiłku rodzinnego uzależnione jest nie tylko od wieku, ale też od kryterium dochodowego. By móc otrzymać świadczenie, przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać 674 zł lub 764 zł w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Natomiast wysokość zasiłku jest zależna od wieku dziecka. Najniższy otrzymują rodzice dziecka do pięciu lat - wynosi on 95 zł miesięcznie. Na dzieci od piątego do 18. roku życia, przeznaczanych jest 124 zł. Z kolei największy zasiłek otrzymują rodzice młodych dorosłych w wieku od 18 do 24 lat, jest to 135 zł miesięcznie.

Więcej o: