Zaległy urlop - do kiedy trzeba go wykorzystać? Zostały ostatnie dni

Urlop za rok 2020 powinien zostać udzielony pracownikowi najpóźniej do 30 września 2021 r. Pamiętajmy, że pandemia COVID-19 zmieniła pewne przepisy w tym zakresie.

Płatny urlop wypoczynkowy zagwarantowany jest w przepisach Kodeksu Pracy. Pracownicy mogą liczyć na 20-26 dni urlopu w ciągu roku. O liczbie dni decyduje staż pracy - 20 dni wolnych otrzymują osoby, których staż pracy jest krótszy niż 10 lat. Prawo do urlopu jest niezbywalne i nie można się go zrzec.

Zobacz wideo Tarcza 4.0. Czy pracodawca może nas wysłać na przymusowy urlop?

Do kiedy należy wykorzystać zaległy urlop?

Zaległy urlop za ubiegły rok powinno się wykorzystać do 30 września przyszłego roku. W przypadku urlopów za 2020 roku takim terminem będzie 30 września 2021 roku.

Jeśli więc pracownik przez większą cześć roku kalendarzowego nie wykorzystał urlopu zaległego, pracodawca może podjąć decyzję o terminie, w którym ten urlop ma zostać wykorzystany. Za ewentualne uchybienie obowiązkowi skorzystania z tego urlopu do 30 września konsekwencje może ponosić pracodawca. W interesie pracodawcy leży więc dopilnowanie, aby każdy pracownik do tej daty nie miał już urlopu zaległego.

Do kiedy trzeba wykorzystać zaległy urlop? Pandemia wprowadza szczególne przepisy

Rzeczywistość pandemiczna wpłynęła także na kwestię wykorzystywania urlopów wypoczynkowych. Ustawa wprowadziła przepisy mówiące o tym, że pracodawca może udzielić pracownikowi zaległego urlopu bez jego zgody i bez względu na plan urlopów.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać

- czytamy a w art.15gc ustawy.

Więcej o: