Zaświadczenie o zarobkach - co warto wiedzieć o tym dokumencie? W jakich sytuacjach jest potrzebne?

Zaświadczenie o zarobkach jest niezbędne przy niektórych okazjach, takich jak chociażby: ubieganie się o pożyczkę, wniosek o kredyt, miejsce dla dziecka w przedszkolu czy alimenty. Warto zatem wiedzieć: co powinno zawierać zaświadczenie i kto je wystawia?

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach jest najczęściej potrzebne w sytuacjach, kiedy należy wykazać swoją zdolność do spłaty danego zobowiązania lub po prostu potwierdzić fakt wykonywanej pracy. Kiedy zatem może być potrzebne zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach?

Zobacz wideo Jakie mogą być skutki wprowadzenia dochodu podstawowego?

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach - kiedy może być potrzebne?

 • podczas składania wniosku o kredyt - tego rodzaju dokument zwiększa zdolność kredytową;
 • podczas ubiegania się o pożyczkę - będzie stanowiło swego rodzaju "gwarancję" terminowych spłat zobowiązania;
 • podczas zapisywania dziecka do przedszkola - może mieć dwojakie znaczenie: z jednej strony udokumentowanie faktu, że pracujący rodzic nie jest w stanie - w czasie pracy - zajmować się jednocześnie dzieckiem, z drugiej natomiast to swoisty gwarant terminowych wpłat czesnego oraz dodatkowych opłat z tym związanych;
 • podczas starania się o alimenty lub zmiany ich wysokości - tego rodzaju zaświadczenie jest niezbędne, m.in do tego, aby wskazać brak możliwości zapewnienia dziecku podstawowego zabezpieczenia do życia i rozwoju.

Zaświadczenie o zarobkach - wzór. Co powinien zawierać taki dokument?

Wzór zaświadczenia o zarobkach - zgodnie z obowiązującymi przepisami - nie jest ściśle określony. Nie ulega jednak wątpliwości, że tego rodzaju dokument powinien zawierać następujące dane:

 • dane pracownika: imię, nazwisko i datę urodzenia, ponadto jego numer PESEL oraz serię i numer dowodu osobistego;
 • informacje dotyczące zatrudnienia: określenie rodzaju stanowiska zajmowanego przez pracownika, rodzaju umowy oraz czasu jej trwania;
 • informację o zarobkach: wysokość przeciętnego wynagrodzenia brutto, obliczanego na podstawie dochodów wypłacanych przez trzy miesiące poprzedzające wystawianie zaświadczenia;
 • ewentualne dodatkowe informacje, min: obciążenia komornicze lub upadłości czy likwidacji zakładu pracy pracownika;
 • podpis pracodawcy lub wyznaczonej przez niego osoby, np. księgowego.

Zaświadczenie o zarobkach - druk. Kto wystawia ten dokument?

Zaświadczenie o zarobkach to druk, który - co do zasady - wystawia pracodawca na prośbę pracownika. Warto jednak pamiętać również o tym, że pracodawca nie ma takiego obowiązku, za wyjątkiem konieczności przedłożenia takiego dokumentu celem ustalenia prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz ich wysokości.

O czym jeszcze pamiętać, chcąc ubiegać się o zaświadczenie o zarobkach?

 • Co prawda nie istnieje przepis, który zmusiłby pracodawcę do wydania tego rodzaju dokumentu, jednak odmowa jego wydania może zostać potraktowana jako działanie na szkodę pracownika.
 • Nie ma limitu zaświadczeń, o które pracownik może się ubiegać w ciągu roku.
Więcej o: