Wzór wypowiedzenia - wszystko o wypowiedzeniu umowy o pracę [PORADNIK]

Warto znać wszystkie elementy, które powinny być dołączone do wypowiedzenia, aby skutecznie móc zrezygnować ze świadczenia pracy w danym miejscu. Przed przystąpieniem do złożenia wypowiedzenia warto wiedzieć, że istotny jest nie tylko sam dokument, lecz także termin jego złożenia.

Rezygnacja z pracy zwykle jest dość stresująca, dlatego warto dobrze się do tego przygotować. Jak powinno wyglądać wypowiedzenie umowy o pracę i kiedy je złożyć?

Zobacz wideo Pandemia uderzyła w młodych. „Ich wejście na rynek pracy jest fatalne"

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę - jakie elementy powinien zawierać taki dokument?

Wypowiedzenie umowy o pracę, zwane często także wymówieniem, to nic innego jak jednostronny dokument, którego celem jest rozwiązanie stosunku pracy po upływie okresu wypowiedzenia. Tego rodzaju czynność może dokonać zarówno pracownik, jak i pracodawca. Chcąc dokonać wypowiedzenia, warto pamiętać o kwestiach, które powinno zawierać wypowiedzenie umowy o pracę. Są to takie dane, jak:

 • miejscowość i data;
 • dane pracownika;
 • dane pracodawcy;
 • oświadczenie wymówienia z określeniem daty;
 • oświadczenie o zachowaniu okresu wypowiedzenia ze wskazaniem daty jego upływu;
 • podpisy: strony wypowiadającej umowę oraz strony przyjmującej tej dokument.

WAŻNE! Jeśli umowa na czas nieokreślony jest wypowiadana przez pracodawcę, oświadczenie dodatkowo powinno zawierać również: uzasadnienie oraz pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie do odwołania. Wypowiedzenie składane przez pracownika nie musi zawierać uzasadnienia, jednak taki element może znaleźć się w wymówieniu.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika. Jak je napisać? [WZÓR] Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika. Jak je napisać? [WZÓR]

Wzór wypowiedzenia umowy za porozumieniem stron - ważny jest kompromis

Jak wspominaliśmy wcześniej, rozwiązanie umowy o pracę może się odbywać zarówno z inicjatywy pracownika, jak i pracodawcy. W przypadku wymówienia za porozumieniem stron nie jest inaczej, a szczegółowo reguluje te kwestię art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy.

W przypadku tego rodzaju formy wymówienia, nie jest istotny powód zakończenia współpracy, a zaproponowane przez stronę/y warunki rozwiązania umowy. Istnieje kilka możliwości rozwiązania umowy o pracę za porozumienie stron, i tak:

 1. pracodawca i pracownik podpisują wspólny - wypracowany przez nich - dokument dot. rozwiązania umowy o pracę, czyli porozumienie;
 2. pracodawca składa propozycję rozwiązania umowy o pracę, a pracownik ją podpisuje;
 3. pracownik przedkłada ofertę zakończenia współpracy, a pracodawca ją podpisuje.

WAŻNE! W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę za porozumieniem nie jest wymagana wersja papierowa - forma ustna także skutkuje ustaniem stosunku pracy, jednak dokument podpisany przez obie strony stanowi dowód w sprawie. 

Rodzaj umowy a okres wypowiedzenia

Podczas analizowania wypowiedzenia umowy o pracę, zawsze warto mieć świadomość obowiązującego okresu wypowiedzenia. Aby zatem ustalić tego rodzaju kwestę, należy ustalić: rodzaj umowy (na okres próbny, na czas określony/nieokreślony), okres na jaki została zawarta oraz czas jej trwania. Aktualne okresy wypowiedzenia umowy o pracę uzależnione są bowiem, od tych właśnie czynników, i tak:

Umowa na okres próbny:

 • do dwóch tygodni - okres wypowiedzenia wynosi trzy dni robocze;
 • powyżej dwóch tygodni - okres wypowiedzenia wynosi tydzień;
 • na trzy miesiące - okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie.

Umowa na czas określony i nieokreślony (w zależności od czasu zatrudnienia pracownika):

 • dla pracownika zatrudnionego krócej niż sześć miesięcy - okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie;
 • dla pracownika zatrudnionego minimum sześć miesięcy - okres wypowiedzenia wynosi miesiąc;
 • dla pracownika zatrudnionego minimum trzy lata - okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiące.

WAŻNE! W przypadku rozwiązywania umów o pracę zawartych na czas nieokreślony, istnieje możliwość ich rozwiązania wyłącznie w określonych przypadkach i z podaniem konkretnej przyczyny.

Emerytury (zdjęcie ilustracyjne) Umowa zlecenie a emerytura. Czy taka umowa wlicza się do stażu pracy?

W przypadku umowy zlecenie, Kodeks cywilny pozwala obu stronom na wypowiedzenie umowy zlecenia niezależnie od czasu, na jaki została zawarta. Istotną cechą umowy zlecenia jest bowiem możliwość dowolnego regulowania - między stronami umowy - stosunku prawnego, czyli określenia przez nie terminu wypowiedzenia w dniach, tygodniach, miesiącach, a nawet w latach. Ważne jest także to, aby wymówienie umowy zlecenie odbyło się w takiej samej formie, w jakiej została ona zawarta. Jeżeli zatem strony podpisały umowę zlecenie na piśmie, warto, aby wymówienie odbyło się na takiej samej zasadzie. 

Więcej o: