Zaległy urlop. To ostatni moment na wykorzystanie urlopu z 2020 roku

Pracownik musi wykorzystać zaległy urlop do końca września. Niewykorzystane dni odpoczynku muszą zostać odebrane nawet wtedy, gdy termin urlopu nie odpowiada pracownikowi. Co jeszcze warto wiedzieć o zaległym urlopie?

Zasady zaległego urlopu regulowane są w przepisach Kodeksu pracy. Prawo do urlopu jest niezbywalne i nie można się go zrzec.

Zobacz wideo Wywiad z aktorami hitu Netfliksa "Dom z papieru" [Popkultura]

Zaległy urlop - do kiedy należy go wykorzystać?

Zaległy urlop za ubiegły rok powinien zostać wykorzystany do 30 września przyszłego roku. W przypadku urlopów z 2020 roku, zaległy urlop należy więc wykorzystać najpóźniej do 30 września 2021 roku.

Jeśli pracownik przez większą część roku kalendarzowego nie wykorzystał zaległego urlopu, może spodziewać się, że to jego pracodawca podejmie za niego tę decyzję i wyznaczy mu termin, w którym ten urlop ma zostać wykorzystany. Dlaczego tak się dzieje?

Za pracowników, którzy nie wykorzystają zaległego urlopu do 30 września, konsekwencje może ponieść bowiem sam pracodawca. Zgodnie z art. 282 par. 1 k.p., kto nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniża wymiar tego urlopu, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. Oznacza to, że pracodawca musi dopilnować swoich pracowników, by ci zdążyli wykorzystać zaległy urlop przed określonym czasem.

Zaległy urlop a pandemia koronawirusa. Przepisy uległy zmianie

Pandemia koronawirusa zmieniła przepisy dotyczące zaległych urlopów. Teraz pracodawca może wysłać swojego pracownika na przymusowy urlop, by ten wykorzystał zaległe dni wolne, bez jego zgody.

"W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika, a pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać"  - czytamy w art.15gc ustawy.

Więcej o: