Rząd przyjął projekt ustawy o rekompensacie w związku ze stanem wyjątkowym. Stratni dostaną część przychodu

Rząd przyjął projekt ustawy o rekompensacie dla przedsiębiorstw z obszarów objętych stanem wyjątkowym. Przepisy przygotowane przez MSWiA zakładają rekompensaty za okres 30 dni trwania stanu wyjątkowego w wysokości 65 procent średniego miesięcznego przychodu.

- Obywatele prowadzący w pasie przygranicznym działalność gospodarczą, są w czasie trwania stanu wyjątkowego narażeni na straty. Projekt ustawy MSWiA przewiduje jasny, czytelny mechanizm wypłacania środków przedsiębiorcom między innymi z branży hotelarskiej czy gastronomicznej, których działalność jest chwilowo utrudniona - poinformował minister Mariusz Kamiński.

Rekompensata będzie przyznawana przez właściwego wojewodę na wniosek z zastosowaniem trybu z ustawy o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela. Pieniądze - 65 proc. średniego miesięcznego przychodu wnioskodawcy uzyskanego w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających wprowadzenie stanu wyjątkowego - będą mogli otrzymać przedsiębiorcy oraz rolnicy świadczący usługi hotelarskie, a także przedsiębiorcy prowadzący działalność pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego jak również przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gastronomii. Rekompensata będzie też przysługiwała przedsiębiorcom prowadzącym działalność organizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych.

W przypadku przedłużenia stanu wyjątkowego albo jego zniesienia przed upływem czasu, na jaki został wprowadzony, wysokość rekompensaty będzie proporcjonalna do czasu jego trwania. Przedsiębiorca ubiegający się o rekompensatę powinien dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające informacje o przychodzie. Wojewoda wydaje decyzję w sprawie rekompensaty niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Stan wyjątkowy na granicy z Białorusią

Prezydent Andrzej Duda podjął w czwartek decyzję o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na pasie przygranicznym z Białorusią. Stan wyjątkowy ma obowiązywać przez 30 dni. Obejmuje 183 miejscowości - 115 w województwie podlaskim i 68 w województwie lubelskim.

Zobacz wideo Komorowski: Chrońmy granice, a jednocześnie rozwiązujmy problem natury humanitarnej
Więcej o: