Świadczenie rehabilitacyjne 2021. Ile wynosi? Jak uzyskać? [WYLICZENIA]

Świadczenie rehabilitacyjne to forma wsparcia finansowego pracownika, który z powodów zdrowotnych nie jest w stanie powrócić do pracy. Decyzję w sprawie przyznania tego świadczenia podejmuje lekarz orzecznik ZUS. Świadczenie rehabilitacyjne 2021 - ile wynosi? Jak obliczyć jego wysokość po waloryzacji? Podpowiadamy.
Zobacz wideo Bezwarunkowy dochód podstawowy. Hasło, które pomoże wygrać wybory?

Świadczenie rehabilitacyjne wypłacane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jego wysokość może wynosić od 75 proc. do nawet 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego z ostatniego roku.

Polacy podczas pandemii tracą zdrowie psychiczne (zdjęcie ilustracyjne)Polacy tracą zdrowie psychiczne. Dołują ich ceny, lęk przed chorobą, izolacja

Świadczenie rehabilitacyjne. Jak otrzymać?

Pracownik w pierwszej kolejności otrzymuje wynagrodzenie chorobowe - w zależności od jego wieku następuje to przez 14 lub 33 dni w wymiarze rocznym. Wynagrodzenie chorobowe wypłaca pracodawca. Od 34. dnia niezdolności do pracy z powodu choroby, wypłacany jest zasiłek chorobowy. W tym celu pracodawca musi złożyć do ZUS-u dokument Z-3. Maksymalny czas pobierania wynagrodzenia chorobowego zasiłku wynosi 182 dni, lub 270 dni w przypadku gruźlicy, lub niezdolności do pracy w trakcie ciąży.

Dopiero po upływie tego okresu, pracownik może wnioskować o świadczenie rehabilitacyjne - pod warunkiem, że chory nadal wymaga leczenia lub rehabilitacji, które rokują poprawą jego zdrowia. Aby uzyskać to świadczenie, należy złożyć wniosek ZUS ZNp-7 nie krócej niż sześć tygodni przed zakończeniem okresu pobierania zasiłku chorobowego. Do wniosku należy dołączyć szereg dokumentów - informacje na ten temat można znaleźć na stronie ZUS. Decyzję w sprawie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego podejmuje lekarz orzecznik ZUS.

Świadczenie rehabilitacyjne. Ile wynosi?

Jak wspominaliśmy wcześniej, wysokość świadczenia rehabilitacyjnego może wynosić od 75 proc. do 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego z ostatniego roku. Na 100 proc. mogą liczyć kobiety w ciąży oraz osoby, które w wyniku wypadku przy pracy lub choroby stały się niezdolne do jej wykonywania. Z kolei 90 proc. podstawy wynagrodzenia wypłacane jest chorym przez pierwsze 3 miesiące pobierania świadczenia rehabilitacyjnego. Od czwartego miesiąca przysługuje ono w wysokości 75 proc. podstawy wymiaru świadczenia.

14 emerytura - kiedy wypłata? (zdjęcie ilustracyjne)14. emerytura. Czy trzeba składać wniosek? ZUS uspokaja

Świadczenie rehabilitacyjne - waloryzacja [WYLICZENIA]

W celu wyliczenia wysokości świadczenia rehabilitacyjnego należy zwaloryzować podstawę wymiaru zasiłku. Pensję osoby, która podlega ubezpieczeniu pomniejsza się o składki ZUS - 13,71 proc. Tę sumę należy następnie pomnożyć przez 109,9 proc. i następnie wyliczyć 75 proc., 80 proc. lub 100 proc. Otrzymany wynik dzieli się przez 30, aby otrzymać kwotę przypadającą na jeden dzień niezdolności do pracy. Należy mieć na uwadze, że prawo do świadczenia rehabilitacyjnego wygasa, kiedy po 360 dniach nie uda się odzyskać dawnej kondycji zdrowotnej pozwalającej na powrót do zawodu.

Więcej o: