Górnicy z JSW wywalczyli podwyżki i nagrody pieniężne. Spór zbiorowy zakończony

Jastrzębska Spółka Węglowa ogłosiła podwyżki dla swoich pracowników. Ci otrzymają również nagrody pieniężne. Tym samym zakończono spór zbiorowy między związkowcami a władzami JSW.

Jastrzębska Spółka Węglowa w poniedziałek 13 września poinformowała w raporcie bieżącym nr 31/2021 o porozumieniu między Zarządem JSW S.A. a Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi. Decyzja ta kończy spór zbiorowy przeciwko spółce, ustalając podwyżkę wynagrodzeń o kolejne 1,6 proc. Wzrost wynagrodzeń sięgnie więc łącznie 5 proc., licząc z lipcowymi podwyżkami o 3,4 proc. To ta decyzja sprzed kilku miesięcy była zarzewiem konfliktu. 

Ponadto pracownicy JSW, którzy byli zatrudnieni w spółce na dzień 31 sierpnia 2021 roku otrzymają jednorazowe premie w następującej wysokości:

  • 4 300 zł – zatrudnieni pod ziemią,
  • 3 500 zł – zatrudnieni w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla,
  • 3 100 zł – pozostali.

To nieco mniej, niż postulowali związkowcy. Ponadto JSW poinformowało, że wartość posiłku oraz posiłku profilaktycznego wynosić będzie 21 zł/dzień przepracowany począwszy od dnia 1 października 2021 r. 

Koszty powyższych decyzji wyniosą:

  • wzrost stawek w tabelach płac o 1,6 proc. od m-ca września: 23,5 mln zł w roku 2021.
  • nagroda jednorazowa: 113,5 mln zł
  • posiłki, posiłki profilaktyczne: 2,3 mln zł w roku 2021 r.

Łącznie, szacowany koszt przedmiotowego Porozumienia wynosi 139,3 mln zł w roku 2021.

Zobacz wideo Koniec węgla w 2049 roku? Zygmunt: Tak odległy termin jest nie do pogodzenia z celami UE

Podwyżki w JSW wywalczone po tym, jak spółka pominęła związki

Jastrzębska Spółka Węglowa w czerwcu zdecydowała o podwyżkach w firmie o 3,4 proc. Związki zawodowe odrzuciły tę decyzję i poinformowały, że nie zostały powiadomione o wysokości podwyżki wynagrodzenia, a proponowane porozumienie nie zostało poddane negocjacjom. W oświadczeniu wyjaśniono, że zarząd przyjął uchwałę, narzucając pracownikom wysokość podwyżki, przez co strona społeczna została wyłączona z procesu procedowania nad podwyżkami. To z kolei "naruszyło zasady dialogu społecznego w naszym zakładzie pracy i jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, tj. kodeksem pracy i ustawą o związkach zawodowych".

Zażądano wówczas podwyżek o 6 proc. i rekompensat za ich brak w 2019 roku, w wysokości:

  • 5 tys. zł - dla pracowników dołowych;
  • 4 tys. zł - dla pracowników przeróbki;
  • 3,5 tys. zł - dla pracowników zatrudnionych na powierzchni oraz pracowników administracyjnych.
Więcej o: