Nowy sposób na prowadzenie handlu w niedziele. "Rybi wytrych" w ustawie może pomóc ominąć zakaz

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny poparła we wtorek projekt uszczelnienia ustawy o zakazie handlu w niedzielę. Jednocześnie jednak dopuściła stosowanie jednego z wyjątków, dzięki któremu część sklepów będzie mogło obejść zakaz.

O "rybim wytrychu" piszą wiadomoscihandlowe.pl. We wtorek sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przygotowała projekt nowelizacji ustawy zaostrzającej zakaz handlu w niedzielę. Do noweli zgłoszono ponad 30 poprawek. 

Zobacz wideo Zakaz handlu w niedzielę staje się fikcją. "Solidarność" się wścieka, rząd milczy

Jeden z wyjątków zapisanych obecnie w ustawie uprawnia do prowadzenia handlu w niedziele:

w centrach pierwszej sprzedaży ryb, w przypadku sprzedaży ryb z burty, w gospodarstwach rybackich, placówkach handlowych zajmujących się odbiorem produktów rybołówstwa i akwakultury oraz handlem takimi produktami.

Wniesiony przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu projekt nowelizacji ustawy przewiduje zmianę jego brzmienia:

w przypadku sprzedaży ryb w gospodarstwach rybackich, ze statku rybackiego i placówkach handlowych zajmujących się odbiorem produktów rybnych oraz handlem takimi produktami.

Zdaniem posła wnioskodawcy Janusza Śniadka (Prawo i Sprawiedliwość), zapobiegnie to obchodzeniu zakazu handlu przez zwykłe sklepy spożywcze. Jak podają wiadomoscihandlowe.pl, we wtorek wieczorem Śniadek zgłosił jeszcze jedną poprawkę, zgodnie z którą z powyższej formuły miałaby zostać usunięta końcówka "oraz handlem takimi produktami".

Jak stosować "rybi wytrych"?

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego zasugerował jednak posłom, że do wyjątku należałoby dopisać dodatkowe, zawężające kryteria, np. dotyczące przeważającej działalności albo prowadzenia wyłącznie określonego rodzaju działalności. Tego na ten moment brakuje. - W naszej ocenie można tutaj mówić o omijaniu tego zakazu w przypadku placówki handlowej, która będzie zajmowała się handlem rybami oprócz handlu innymi produktami - doprecyzował legislator cytowany przez wiadomoscihandlowe.pl. 

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny za zaostrzeniem zakazu handlu w niedzielę

Poprawka Śniadka w takiej wersji, w jakiej została przedłożona (czyli bez uwzględnienia uwagi Biura Legislacyjnego), została we wtorek pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny, przy 21 głosach za, 0 głosach sprzeciwu i 1 osobie wstrzymującej się od głosu.

Zgodnie z projektem nowelizacji z wyłączenia spod zakazu handlu będą mogły korzystać tylko typowe placówki pocztowe, których przeważająca działalność (ponad 50 proc. przychodów) polega na świadczeniu usług pocztowych w rozumieniu prawa pocztowego, a nie wszystkie placówki pocztowe. Nowelizacja określa też krąg osób, które mogą nieodpłatnie pomagać w sklepie przedsiębiorcy korzystającemu z wyłączeń i prowadzącemu handel osobiście i na własny rachunek. Jest to najbliższa rodzina.

W projekcie nowelizacji wprowadzono też poprawki - jedna z nich zakłada, że vacatio legis zostało wydłużone z 14 dni do trzech miesięcy. Sejm zajmie się nowelizacją na czwartkowym posiedzeniu (16 września). 

Więcej o: