Renta rodzinna. Z końcem września upływa termin dla uczniów na złożenie poświadczenia

Uczniowie ubiegający się o rentę rodzinną muszą złożyć wniosek o świadczenie. Na to zostały im tylko dwa tygodnie. Termin mija bowiem 30 września.

Uczniowie, którzy skończyli 16. rok życia i otrzymują rentę rodzinną, muszą rokrocznie poświadczyć, że kontynuują naukę. Zaświadczenie w tej sprawie trzeba złożyć do 30 września. Studenci mają na to czas do końca października. Spóźnienie oznacza utratę prawa do świadczenia na najbliższy rok. 

Zobacz wideo Jaka część naszych składek z OFE będzie przekazana do IKE/ZUS? [Q&A]

Czym jest renta rodzinna?

Renta rodzinna to świadczenie, które można otrzymać po śmierci osoby, które w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy oraz po osobie ubezpieczonej, która spełniła warunki do przyznania emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Przy ocenie prawa do renty rodzinnej przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy.

W przypadku śmierci osoby pobierającej zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny także wówczas, gdy osoba, po której przysługuje renta, zmarła po upływie 18 miesięcy od ustania okresów uprawniających do uzyskania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. W takim przypadku uznaje się bowiem, że osoba zmarła spełniła warunki konieczne do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Komu przysługuje renta rodzinna?

Renta rodzinna przysługuje wdowom i wdowcom, rodzicom oraz oczywiście dzieciom. W tym ostatnim przypadku bezwzględnie przysługuje ona dzieciom do 16. roku życia. Powyżej tego wieku potomkowie zmarłego muszą się uczyć, by otrzymywać świadczenie. W wieku 25 lat tracą do niego prawo, chyba że stało się to na ostatnim roku studiów, wtedy renta rodzinna obowiązuje do końca studiów. 

Renta rodzinna bez względu na wiek przysługuje dzieciom, które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku życia

Więcej o: