Mieszkanie od komornika można już kupić przez internet. Zmiany w przepisach o e-licytacjach

W życie weszły już zmiany w przepisach o e-licytacjach komorniczych. Najważniejszą z nich jest możliwość sprzedaży mieszkania dłużnika przez internet. Nie jest to jednak możliwe, jeśli dłużnik wciąż zamieszkuje lokal, co regulują przepisy z tarczy antykryzysowej.

Zmiana w przepisach dopuszczająca sprzedaż nieruchomości została zaproponowana pod koniec ubiegłego roku. Celem było ograniczenie zmów cenowych przy licytacjach nieruchomości. Nowelizacja weszła już w życie i obowiązuje od niedzieli 19 września. 

Zobacz wideo „Paszcza krokodyla" na rynku nieruchomości. „Osoby bez mieszkań są coraz bardziej wykluczane"

E-licytacje komornicze nieruchomości już możliwe

Licytacje nieruchomości przez internet zabezpieczą interesy dłużnika oraz zaspokoją roszczenia wierzyciela w większym stopniu niż dotychczas - zapewnia resort sprawiedliwości, według prawo.pl. To rozwiązanie ma zapewnić również większa transparentność zakupu, a także możliwość wzięcia udziału w kilku licytacjach jednocześnie. 

Ponadto w dobie pandemii zapewni bezpieczeństwo sanitarne wszystkim uczestnikom przetargu. Takie rozwiązanie jest korzystne także z punktu widzenia dłużnika, bowiem wydaje się, że dzięki takiemu przejrzystemu sposobowi sprzedaży uzyskiwane kwoty powinny być wyższe

– zaznaczał w rozmowie z Prawo.pl Krzysztof Pietrzyk, rzecznik Krajowej Rady Komorniczej

Przepisy tarczowe chronią dłużników

Nie każda nieruchomość będzie mogła zostać jednak zlicytowana. Wciąż obowiązują przepisy z tarczy antykryzysowej. Na czas trwania pandemii zablokowano możliwość eksmisji, ale także ograniczono możliwość licytacji nieruchomości. Jeśli dłużnik zamieszkuje zajętą nieruchomość i służy ona do zaspokojenia jego potrzeb mieszkaniowych, to do momentu ustania zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 90 dni po jego zakończeniu, takiej licytacji przeprowadzić nie można. Ponadto wierzyciele mogą złożyć wniosek o licytację nieruchomości tylko wtedy, gdy wysokość egzekwowanej kwoty należności głównej stanowi co najmniej 5 proc. wartości lokalu. 

Jak podaje rp.pl, w związku z powyższymi regulacjami znacząco spadła liczba licytacji nieruchomości. W 2019 roku dokonano w tym trybie sprzedaży 7594 lokali, a w 2020 r. 5397. W pierwszym półroczu 2021 roku liczba ta wyniosła 3899. 

Więcej o: