Ubezpieczenia społeczne i zasiłki. Jakie zmiany od 2022 roku?

Z początkiem nowego roku zajdzie kilka istotnych zmian w ubezpieczeniach społecznych oraz zasiłkach. Skróci się okres pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia, wzrośnie wysokość tego świadczenia za czas pobytu w szpitalu. Co jeszcze przewidziano w nowelizacji ustawy o zasiłkach?
Zobacz wideo Czy bezwarunkowy dochód podstawowy jest możliwy w Polsce?

19 sierpnia 2021 r. prezydent Andrzej Duda podpisał rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Jakie zmiany przewidziano w ubezpieczeniach społecznych i zasiłkach?

Ubezpieczenie społeczne i zasiłki. Zmiany od 1 stycznia 2022 roku

  • Krótszy czas pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia

W tej chwili zasiłek chorobowy przyznawany jest na okres niezdolności do pracy, spowodowanej chorobą, jednak nie dłużej niż przez 182 dni, a w przypadku niezdolności wywołanej gruźlicą lub przez ciążę - nie dłużej niż przez 270 dni. Okres zasiłkowy ważny jest zarówno w trakcie trwania stosunku pracy, jak i po jego ustaniu. Zgodnie z nową regulacją za czas niezdolności do pracy, po ustaniu zatrudnienia, zasiłek przysługiwał będzie nie dłużej niż 91 dni.

"Za okres niezdolności do pracy lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 przypadający po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego zasiłek chorobowy przysługuje nie dłużej niż przez 91 dni. Nie dotyczy to niezdolności do pracy, o której mowa w art. 11 ust. 2 pkt 2, oraz spowodowanej gruźlicą lub występującej w trakcie ciąży" - czytamy w projekcie ustawy.

  • Okresy zasiłkowe zliczone w jeden

Teraz do okresu zasiłkowego zalicza się okresy wcześniejszej niezdolności do wykonywania pracy - jeśli były spowodowane tą samą chorobą, a przerwa między końcem poprzedniego czasu niezdolności a początkiem kolejnego nie przekraczała 60 dni. Po nadchodzących zmianach w prawie, rodzaj choroby nie będzie miał znaczenia: wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy (za wyjątkiem ciąży) będą wliczały się do jednego okresu zasiłkowego - ponownie, jeśli przerwa między nimi nie przekroczy 60 dni.

  • Zmiana terminów wypłat świadczeń z ubezpieczeń społecznych

W tej chwili płatnicy składek, którzy są jednocześnie płatnikami zasiłków, wypłacają świadczenia w terminach określonych dla wypłaty wynagrodzeń. ZUS natomiast wypłaca zasiłki na bieżąco po stwierdzeniu uprawnień -  jednak nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień.

W związku ze zmianami w prawie, ZUS i płatnicy będą zobligowani wypłacać zasiłki "na bieżąco po  stwierdzeniu  uprawnień [...], nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do ustalenia prawa do zasiłku" - głosi nowela. Wypłata zasiłku będzie mogła zatem zostać wydłużona i nastąpi dopiero po wyjaśnieniu ewentualnych zastrzeżeń.

  • Wyższy zasiłek chorobowy za czas pobytu w szpitalu

Zasiłek chorobowy za okres, jaki spędziliśmy w szpitalu, obecnie wynosi 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku, nie licząc okresu, w którym zachowywaliśmy prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz okresu ciąży. Zgodnie z nowelizacją, wysokość zasiłku wynosić będzie "80 proc. podstawy wymiaru zasiłku".

Z pełną treścią dokumentu można zapoznać się tutaj.

Więcej o: