Świadczenie pielęgnacyjne 2022. W przyszłym roku więcej pieniędzy. Ile?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobom, które rezygnują z pracy, by zająć się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Ile wyniesie świadczenie pielęgnacyjne w 2022 roku?

Jak czytamy na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, świadczenie pielęgnacyjne to wsparcie finansowe dla opiekuna niepełnosprawnego członka rodziny. Przyznawane jest matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną (dziadkowie, rodzeństwo) oraz innym osobom, na których spoczywa obowiązek alimentacyjny. Jest jednak kilka warunków, które trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie.

Zobacz wideo Hartwich zwróciła się bezpośrednio do Kaczyńskiego. Szef PiS zdziwiony

Świadczenie pielęgnacyjne. Komu przysługuje? 

Wyżej wymienione osoby, opiekujące się niepełnosprawnym dzieckiem, otrzymają świadczenie tylko i wyłącznie wtedy, gdy zrezygnują ze swojej pracy zawodowej. 

Zasiłek opiekuńczy na rodzica Zasiłek pielęgnacyjny 2021 to nie dodatek pielęgnacyjny. Który jest korzystniejszy?

Zgodnie z przepisami, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

  • nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
  • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Prawo do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego ustalane jest na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W drugim przypadku zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest do ostatniego dnia, w którym upływa termin ważności orzeczenia. 

Dodatek pielęgnacyjny - ile wynosi i komu przysługuje? Dodatek pielęgnacyjny - ile wynosi i komu przysługuje?

Zasiłek pielęgnacyjny 2022. Ile wyniesie kwota świadczenia w przyszłym roku? 

W tym roku świadczenie pielęgnacyjne wynosi 1971 zł miesięcznie. Co roku świadczenie jest waloryzowane, w związku z czym od 1 stycznia 2022 roku opiekunowie niepełnosprawnych dzieci otrzymają wyższe świadczenie. Podwyżka wyniesie 140 zł. To oznacza, że świadczenie pielęgnacyjne 2022 będzie wynosiło 2111 zł netto. 

Więcej o: