Zaległy urlop za 2020 r. trzeba wykorzystać do 30 września 2021 r. Ile dni nam przysługuje?

Zaległy urlop za poprzedni rok powinien zostać udzielony pracownikowi najpóźniej do 30 września 2021 r. Pamiętajmy, że pandemia COVID-19 zmieniła pewne przepisy w tym zakresie. Czy urlop może przepaść? Co grozi pracodawcy za jego nieudzielenie? Odpowiadamy.

Płatny urlop wypoczynkowy zagwarantowany jest w przepisach Kodeksu Pracy. Pracownicy mogą liczyć na 20-26 dni urlopu w ciągu roku. O liczbie dni decyduje staż pracy - 20 dni wolnych otrzymują osoby, których staż pracy jest krótszy niż 10 lat. Prawo do urlopu jest niezbywalne i nie można się go zrzec.

Zobacz wideo Tarcza 4.0. Czy pracodawca może nas wysłać na przymusowy urlop?

Do kiedy należy wykorzystać zaległy urlop?

Zaległy urlop za poprzedni rok powinno się wykorzystać do 30 września następnego roku. W przypadku urlopów za 2020 roku takim terminem będzie 30 września 2021 roku.

Wakacje 2021 - zdjęcie ilustracyjneŚwiadczenie urlopowe 2021. Dla kogo? Czym różni się od wczasów pod gruszą?

Jeśli pracownik przez większą część roku kalendarzowego nie wykorzystał urlopu zaległego, pracodawca może podjąć decyzję o terminie, w którym ten urlop ma zostać wykorzystany. Za ewentualne uchybienie obowiązkowi skorzystania z tego urlopu do 30 września konsekwencje może ponosić pracodawca. W interesie pracodawcy leży więc dopilnowanie, aby każdy pracownik do tej daty nie miał już urlopu zaległego.

Do kiedy trzeba wykorzystać zaległy urlop? Pandemia wprowadza szczególne przepisy

Pandemia koronawirusa wpłynęła na kwestię wykorzystywania urlopów wypoczynkowych. Ustawa wprowadziła przepisy mówiące o tym, że pracodawca może udzielić pracownikowi zaległego urlopu bez jego zgody i bez względu na plan urlopów.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać

- czytamy a w art.15 gc ustawy.

urlop wypoczynkowy (zdjęcie ilustracyjne)Odwołanie pracownika z urlopu. Konsekwencje pracodwacy

Kary za niewykorzystanie urlopu w terminie

Należy pamiętać, że nieudzielenie urlopu zaległego do 30 września następnego roku kalendarzowego stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika zagrożone sankcją grzywny w wysokości od 1.000 do 30.000 zł. Jeżeli zatem pracodawca nie dopilnuje, aby w pierwszej kolejności wykorzystany został urlop zaległy, naraża się na karę grzywny.

Zdjęcie ilustracyjneW restauracjach pracują po 18 godzin. "Pracodawcy wyciskają ich jak cytrynę"

Więcej o: