Duże zmiany w L4. Kto zyska, a kto straci? Odpowiadamy

Od 1 stycznia 2022 r. czekają nas zmiany w zwolnieniach lekarskich. Skrócony zostanie m.in. czas pobierania zasiłku chorobowego po utracie zatrudnienia. Co jeszcze się zmieni? Kto zyska na zmianach, a kto na nich straci? Odpowiadamy.

Zmiany w systemie zwolnień lekarskich obowiązywać będą od przyszłego roku i zostaną wprowadzone wraz z m.in. nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

Nowe przepisy w zwolnieniach lekarskich. Wejdą w życie w 2022 roku

Skrócony zostanie czas pobierania zasiłku chorobowego po utracie pracy z 182 do 91 dni. Bez zmian pozostanie jednak maksymalny czas niezdolności do pracy w czasie ciąży i w przypadku gruźlicy - wynosi on 270 dni. Okres zasiłkowy liczy się zarówno w czasie umowy o pracę, jak i po jej rozwiązaniu - podał "Puls Medycyny".

Zobacz wideo Czy bezwarunkowy dochód podstawowy jest możliwy w Polsce?

Jak pisaliśmy w Next.gazeta.pl, zgodnie z nowymi przepisami, aby odnowić prawo do kolejnego pół roku płatnej nieobecności w pracy, potrzebny będzie 60-dniowy okres przerwy w zwolnieniu lekarskim.

Kto zyska na zmianach w L4?

Do tej pory, jak przypomina "Fakt", jeśli ubezpieczony trafił do szpitala, dostawał zasiłek w wysokości 70 proc. wynagrodzenia. Po zmianach, świadczenie za czas leczenia w szpitalu będzie wynosiło tak jak na L4 - 80 proc. pensji

Ciężarne pracownice, którym wygaśnie umowa o pracę z powodu śmierci pracodawcy lub z którymi zostanie rozwiązany stosunek pracy w okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy, nie zostaną bez pieniędzy. Od 1 stycznia 2022 r. w takim przypadku ciężarnym będzie przysługiwało świadczenie w wysokości zasiłku macierzyńskiego, które ma być wypłacane do dnia porodu.

Kto straci na zmianach w zasiłkach?

Zasiłek chorobowy można obecnie pobierać nie dłużej niż przez 182 dni w roku. Jeśli jednak lekarz wystawi L4 na inną chorobę, półroczny limit zaczyna być liczony od nowa.

Nowe przepisy zakładają, że wszystkie choroby będą wliczane do półrocznego okresu zasiłkowego. Jeśli zatem przekroczymy 182-dniowy pułap, pieniędzy za przekroczony okres nie dostaniemy. Trzeba będzie przepracować co najmniej 60 dni, by w razie choroby znów dostać zasiłek.

ZUSZUS odbierze zaległości z emerytury. Nowe prawo ułatwi ściąganie należności

ZUS będzie mógł odbierać zaległe należności z wypłacanych świadczeń, np. świadczenia L4, do pięciu lat wstecz. "Zgodnie ze znowelizowanym art. 24 ust. 2 ustawy, składki oraz odsetki za zwłokę, koszty egzekucyjne, koszty upomnienia i dodatkowa opłata, nieopłacone w terminie, podlegają potrąceniu ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych wypłacanych przez ZUS lub ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub egzekucji sądowej" - donosi "Dziennik Gazeta Prawna".

Więcej o: