"Polska na krawędzi wyjścia z UE". Światowe media o wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Trybunał Konstytucyjny uznał w czwartek, że niektóre zapisy Traktatu o Unii Europejskiej są niezgodne z polską konstytucją. O wyroku Trybunału ropisują się światowe media. "Wyrok Trybunału Konstytucyjnego zaostrza konflikt o wartości demokratyczne i wstrząsa fundamentami przyjętego porządku prawnego Unii Europejskiej" - pisze "Washington Post".

Trybunał Konstytucyjny orzekł w czwartek, że uznawanie prawa unijnego za wyższe nad krajowym jest niezgodne z polską konstytucją. Wyrok ogłoszony przez Julię Przyłębską zapadł za piątym razem, poprzednie posiedzenia były przekładane. Wniosek do TK w tej sprawie złożył wcześniej premier Mateusz Morawiecki. Zdanie odrębne do wyroku zgłosili sędziowie Pszczółkowski i Wyrembak.

Zobacz wideo Cimoszewicz o wyroku TK: Polska wyśle sygnał, że wedle swojego widzimisię nie będzie wykonywała regulacji europejskich

Uzasadnienie przedstawiła prezes TK Julia Przyłębska. - Trybunał stwierdził, że część przepisów unijnych jest niezgodna z Konstytucją Rzeczpospolitej Polski - powiedziała.

Art. 1 akapit pierwszy i drugi w związku z art. 4 ust. 3 traktatu o Unii Europejskiej w zakresie, w jakim Unia Europejska ustanowiona przez równe i suwerenne państwa, tworząca coraz ściślejszy związek między narodami Europy, których integracja odbywająca się na podstawie prawa unijnego oraz poprzez jego wykładnię dokonywaną przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej osiąga nowy etap, w którym organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Rzeczpospolitą Polską, konstytucja nie jest najwyższym prawem Rzeczpospolitej Polskiej, mającym pierwszeństwo obowiązywania i stosowania, Rzeczpospolita Polska nie może funkcjonować jako państwo suwerenne i demokratyczne, jest niezgodny z art. 2, art. 8, art. 90 ust. 1 Konstytucji RP

- mówiła.

TK już kilkukrotnie przesuwał termin rozprawy (jedna z rozpraw była przesuwana na 13 lipca, później 15 lipca, 3 sierpnia, 30 września i 7 października).

Więcej informacji o wyroku TK przeczytasz tutaj.

Światowe media rozpisują się o wyroku TK. "Polska na krawędzi wyjścia z UE"

Na temat orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego rozpisują się największe światowe media. W mocnych słowach decyzję Trybunału komentuje hiszpański "El Pais". "Polska buntuje się przeciwko europejskiemu wymiarowi sprawiedliwości i staje na krawędzi prawnego wyjścia z Unii Europejskiej" - pisze dziennik. Zdaniem autorów tekstu "Polska zrobiła gigantyczny krok w kierunku czołowego zderzenia z pozostałymi partnerami Unii Europejskiej".

W ocenie publicystów "El Pais" wyrok TK jest "równoznaczny z wypowiedzeniem prawnej wojny jednemu z podstawowych filarów UE: prymatowi prawa wspólnotowego nad prawem krajowym".

"The New York Times": Polska idzie na kolizję z UE

"Długo odwlekane orzeczenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego stanowi wyzwanie dla prymatu prawa Unii Europejskiej, kamienia węgielnego planów utworzenia jeszcze bliższej Unii" - pisze amerykański dziennik i stawia pytania o przyszłość Polski w UE.

"Wyrok ten oznacza pójście na kolizję z Unią Europejską" - czytamy. Dziennik przypomina też, że sporów między Polską a Unią Europejską jest więcej. Jako przykłady podaje m.in. kwestię praw środowisk LGBTQ oraz niezależności mediów.

"NYT" zaznacza, że KE wciąż wstrzymuje zatwierdzenie Krajowego Planu Odbudowy przedstawionego przez polski rząd i wypłatę środków z unijnego Funduszu Odbudowy.

"Washington Post": Rozłam Polski i UE pogłębia się

Zdaniem dziennikarzy "Washington Post" wyrok TK "zaostrza konflikt o wartości demokratyczne i wstrząsa fundamentami przyjętego porządku prawnego" Unii Europejskiej. W ocenie dziennikarzy przepisy UE, które podważył polski TK  "są niezbędne do właściwego funkcjonowania Unii i rodzą pytania, w jaki sposób Polska chce być nadal częścią bez ich przestrzegania".

"WP" przypomina słowa unijnego komisarza Didiera Reyndersa, który mówił, że zasady te są "rdzeniem Unii" i powiedział, że Komisja Europejska użyje "wszystkich dostępnych narzędzi" do egzekwowania swoich podstawowych zasad.

"The Guardian": UE przed największym wyzwaniem od czasów Brexitu

"Polska robi duży krok w kierunku 'prawnego polexitu' w rezultacie kłótni między rządzącymi nacjonalistami a Brukselą" - pisze z kolei brytyjski "The Guardian".

"Sprzeciw Polski i Węgier wobec europejskich norm stawia Unię Europejską przed największym wyzwaniem od czasu brexitu" - ocenia brytyjski dziennik.

"Suddeutsche Zeitung": Komisja UE może wprowadzić nowe metody ochrony praworządności

"Suddeutsche Zeitung" w tekście o wyroku TK przywołuje wypowiedzi unijnych dyplomatów. "Przerażenia nie krył luksemburski minister spraw zagranicznych Jean Asselborn, który stwierdził, że wyrok niszczy podstawową ideę integracji europejskiej".

"W następstwie orzeczenia Komisja Europejska może wszcząć nową procedurę ochrony praworządności, co mogłoby doprowadzić do zmniejszenia środków unijnych dla Polski" - pisze niemiecki dziennik.

"Der Tagesspiegel": Wyrok TK burzy porządek prawny i prowadzi do polexitu

Niemiecki "Der Tagesspiegel" publikuje opinię Albrechta Meiera, który w swoim komentarzu pisze: "Wyrok TK pokazuje, że polski rząd chce zburzyć porządek prawny Unii Europejskiej i zmierza do polexitu prawnego".

W jego ocenie premier Mateusz Morawiecki zmierza do prawnego polexitu". "Wątpię, czy ta kalkulacja powiedzie się dla Morawieckiego i szefa nacjonalistycznej konserwatywnej partii PiS Jarosława Kaczyńskiego". 

Więcej o: