Umowa zlecenie a emerytura. Czy taka umowa wlicza się do lat pracy? Jak wpływa na wysokość świadczenia?

Umowa zlecenie, tak samo jak umowa o dzieło, jest umową cywilnoprawną. Dotyczy wykonywania konkretnych czynności i nie podlega przepisom Kodeksu Pracy - jak ma to miejsce w przypadku umowy o pracę. Odprowadzanie składek emerytalnych dotyczy również zatrudnienia w oparciu o umowę zlecenie. Jakie warunki trzeba wówczas spełniać?

Więcej informacji na temat zatrudnienia i umów cywilnoprawnych przeczytasz na Gazeta.pl.

Zobacz wideo Pandemia negatywnie wpłynęła na sytuację zawodową kobiet. Ich aktywizacja może przynieść gospodarce 300 mld zł do 2030 roku

Do wysokości przyszłej emerytury wliczają się odprowadzane w trakcie aktywności zawodowej składki emerytalne. Umowa zlecenie nie wyklucza z ich odprowadzania.

Umowa zlecenie a odprowadzanie składek emerytalnych

Osoba zatrudniona w oparciu o umowę zlecenie odprowadza obowiązkowe składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w następujących przypadkach:

  • gdy nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń - nie jest zatrudniona w oparciu o umowę o pracę lub inną umowę cywilnoprawną i nie prowadzi własnej działalności gospodarczej;
  • jest zatrudniona na umowę o pracę lub inną umowę cywilnoprawną, ale nie otrzymuje w związku z tym gwarantowanego najniższego wynagrodzenia (2800 zł brutto);
  • jeżeli prowadzi własną działalność gospodarczą i odprowadza ZUS na warunkach preferencyjnych - ma wówczas prawo wyboru odprowadzać składki społeczne z umowy zlecenia pod warunkiem, że wynagrodzenie zleceniobiorcy będzie wynosiło co najmniej 2800 zł brutto.

Wysokość emerytury zależy od wysokości składek emerytalnych oraz okresu ich odprowadzania. Problematyczna w przypadku pracowników jest zwłaszcza ta druga kwestia.

zdjęcie ilustracyjneŚwiadczenie przedemerytalne. Jakie warunki należy spełnić? [LISTA]

Najważniejsze różnice między umową zlecenie a umową o pracę

W związku z tym, że umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną i nie podlega przepisom Kodeksu Pracy nie wlicza się do stażu pracy. W praktyce oznacza to, że nie przysługują z jej tytułu przywileje pracownicze. Zalicza się do nich np. urlop wypoczynkowy, urlop macierzyński czy urlop wychowawczy.

Lekarz - zdjęcie ilustracyjneZwolnienie lekarskie. Od 2022 roku tylko trzy miesiące chorobowego

Umowa zlecenie jest korzystniejsza przede wszystkim dla zleceniodawcy. Głównie dlatego, że umowa o pracę wiąże się z wyższymi kosztami zatrudnienia pracownika, do których poza urlopem wypoczynkowym wlicza się chociażby szkolenie BHP lub ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Zatrudnienie na umowę zlecenie nie uprawnia również do otrzymania świadectwa pracy.

Więcej o: