GIS ostrzega przed partiami pasty z łososia. Wykryto w nich tlenek etylenu

Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące pasty z łososia. Dwie partie tego produktu były skażone szkodliwym dla zdrowia tlenkiem etylenu.

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) o prowadzonym przez firmę Orkla Foods Sweden wycofaniu niektórych partii pasty z łososia. Komunikat pojawił się na stronie rządowej i na Twitterze.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl

W paście z łososia wykryto tlenek etylenu

Chodzi o dwie partie pasty z łososia marki Abba. Do jej produkcji wykorzystano składnik zanieczyszczony tlenkiem etylenu. Do Polski zostały dostarczone dwie kwestionowane partie produktu, z których jedna została zablokowana w całości, a druga została wprowadzona do obrotu, zanim odbiorca w Polsce uzyskał informację o zanieczyszczeniu. Partia ta jest wycofywana - czytamy w komunikacie.

Szczegóły dotyczące wycofywanej partii:

  • Nazwa produktu: Pasta z łososia 145 g marki Abba
  • Numer partii: 0000030030
  • Data minimalnej trwałości: 24.08.2022
  • Producent: Orkla Foods Sweden Isbergs gata 9B Malmö

Główny Inspektor Sanitarny zaleca, aby nie spożywać partii produktu określonej w tym komunikacie.

Tlenek etylenu - szkodliwość

Tlenek etylenu jest substancją szkodliwą dla zdrowia. W unijnym rozporządzeniu została ona sklasyfikowana jako substancja 1B, czyli rakotwórcza, mutagenna lub szkodliwie wpływająca na rozrodczość. Długotrwały kontakt z dużymi jej ilościami może wywoływać bóle głowy, mdłości, wymioty, biegunkę, drgawki, nieostre widzenie, trudności w oddychaniu czy oparzenia skóry, a także narażać na wystąpienie białaczki, nowotworów tkanek limfatycznych czy piersi.

W Unii Europejskiej stosowanie tlenku etylenu w żywności jest niedozwolone. Jest to natomiast substancja powszechnie stosowana jako środek odkażający i dezynfekujący.

Więcej o: