Nie będzie jednej dużej podwyżki cen gazu. Sejm przyjął nowelizację

Nowelizacja ma na celu zmniejszenie ryzyka skokowego wzrostu cen gazu w 2022 r. Podwyżki będzie można przekładać na kolejne okresy taryfowe.

Więcej o energetyce przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Za projektem grupy parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości głosowało 387 posłów, nikt nie był przeciw, a 54 wstrzymało się od głosu. 

Jak nowelizacja ustawy Prawo energetyczne, sprzedawcy gazu, których taryfy zatwierdza prezes Urzędu Regulacji Energetyki, będą mogli do 30 czerwca 2022 r. przedstawić do zatwierdzenia taryfę, uwzględniającą koszty zakupu gazu planowane w czasie jej obowiązywania. 

Zobacz wideo Koniec ochrony URE. Ceny gazu wzrosną nawet o sto procent?

Nie będzie jednej dużej podwyżki cen gazu

Zgodnie z założeniami projektu, jeśli w tym czasie koszty zakupu gazu wzrosną ponad te zaplanowane, sprzedawca będzie mógł je odzyskać w kolejnych taryfach, które będą obowiązywać od początku 2023 r. Na ich uwzględnienie w następnych taryfach sprzedawca będzie miał trzy lata.

Projekt ogranicza wysokość podwyżek w kolejnych taryfach. Jak czytamy w art. 8, wzrost średniej ceny sprzedaży gazu w okresie 12 miesięcy następujących po okresie stosowania taryfy, do której wprowadza się podwyżkę, nie może przekroczyć 25 proc. poziomu średniej ceny, która zostałaby ustalona bez rozliczania tej korekty.

Dodatkowo projekt dopuszcza możliwość korygowania taryf i wniosków taryfowych, złożonych przed dniem wejścia w życie ustawy.

Pomysłodawcy wskazują, że dotychczas zatwierdzone na 2022 r. taryfy przewidują ok. 100 proc., a w niektórych przypadkach nawet ponad 100 proc. podwyżki. Nowelizacja ma zatem zapobiec jednorazowej, gigantycznej podwyżce cen w przyszłym roku.

"Podwyżka taka mogłaby prowadzić do zubożenia dużej części społeczeństwa. Proponowane zmiany mają na celu zapobieżenie temu ryzyku. Temu służyć ma korekta, która może zostać rozłożona na okres trzyletni od dnia wprowadzenia taryfy zapobiegającej tak drastycznym podwyżkom" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Więcej o: