Wyrównanie ominie niektóre matki na emeryturze. Pieniądze tylko dla kobiet z EWK

Niektórym matkom na najniższej emeryturze przysługuje wyrównanie do wysokości świadczenia pielęgnacyjnego. Dotyczy to jednak tylko tych pań, które były lub są uprawnione do emerytury wcześniejszej kobiet (EWK).

Od 1 stycznia 2022 r. matki, które z powodu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem musiały zrezygnować z pracy i przeszły na emeryturę wcześniejszą kobiet (EWK), będą mogły składać w ZUS wnioski o przyznanie świadczenia wyrównawczego. Pozwala na to ustawa przyjęta przez Sejm na ostatnim posiedzeniu.

Rozwiązanie zaspokaja pewne potrzeby zgłaszane od lat przez opiekunów osób niepełnosprawnych. Ale tylko w pewnym stopniu. Nowe przepisy wykluczają bowiem z możliwości uzyskania dodatkowego wsparcia kobiety na innych świadczeniach emerytalno-rentowych.

Zobacz wideo Ogromna dziura w ZUS-ie? "Jak będziemy mieli szczęście, to bieda zajrzy w oczy do końca tej kadencji"

Wyrównanie dla wybranych

Początkowo projekt zakładał, że świadczenie wyrównawcze będzie przyznawane przez ZUS z urzędu, to w przepisach przyjętych ostatecznie przez Sejm zapisano, że opiekun będzie musiał złożyć w tej sprawie wniosek. W sytuacji, gdy wpłynie on do 28 lutego 2022 r., jego rozpatrzenie nastąpi do 31 marca przyszłego roku, ale świadczenie wyrównawcze będzie przysługiwać już od 1 stycznia.

Kwota nowej formy wsparcia co roku będzie waloryzowana. Przy czym ZUS będzie przeliczał kwotę świadczenia wyrównawczego tylko raz - w marcu, uwzględniając obie waloryzacje i wypłacając wyrównanie za styczeń i luty.

Więcej podobnych informacji przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

W rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" Maria Czerwińska-Litwin, prawniczka z Fundacji "Dzielna Matka" przyznała, że regulacje zawarte w ustawie budzą wątpliwości z punktu widzenia konstytucyjnych zasad sprawiedliwości społecznej i równego traktowania podmiotów podobnych. - W tym przypadku są nimi matki zajmujące się niepełnosprawnym, dziś już dorosłym dzieckiem, które różni tylko to, że jedne z nich mają prawo do emerytury EWK, a drugie do innych świadczeń emerytalno-rentowych i one nie będą mogły ubiegać się o świadczenie wyrównawcze - podkreślała. Jak dodała, dziś są to 70- lub 80-letnie kobiety, poświęcające się od kilkudziesięciu lat opiece. "Pominięcie w ustawie skazuje je na konieczność podejmowania walki o uzyskanie świadczenia w sądach, tak jak ma to miejsce obecnie" - czytamy w "DGP".

Poprawki opozycji zgłoszone, by matki na różnych świadczeniach emerytalno-rentowych mogły ubiegać się o świadczenie wyrównawcze zostały odrzucone one - Ta ustawa nie dotyczy wszystkich problemów, które trzeba rozwiązać, tylko matek na emeryturze EWK. Na ten cel mamy zapewnione środki budżetu państwa w wysokości 260 mln zł i nie możemy się zgodzić na poszerzenie grupy uprawnionych - wyjaśniał Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej cytowany przez "DGP".

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne dotyczy opiekunów osób, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji (czyli, tym którym przysługuje zasiłek lub dodatek opiekuńczy). Mogą się o niego ubiegać z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przysługuje:

  • matce albo ojcu,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka,
  • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • inny osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość świadczenie pielęgnacyjnego to 1971 zł miesięcznie. W przyszłym roku wzrośnie do 2111 zł netto miesięcznie. 

Więcej o: