Praca na zleceniu a emerytura. Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury?

Nie tylko ci, którzy pracowali na umowę o pracę, mają prawo się o nią ubiegać. Umowa zlecenie również może wliczać się w staż pracy - należy jednak pamiętać o spełnieniu odpowiednich warunków.

Staż pracy to nic innego jak okres, w którym pracownik świadczył pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę. Nie jest tu istotna ilość etatu, na który pracował, ani sposób rozwiązania poszczególnych umów.

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Emerytura. Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury?

Umowa zlecenie nie zawsze może wliczać się do stażu pracy. Wszystko zależy od pracodawcy i ustaleń, które będą uwzględnione w zapisie umowy zlecenie.

Aby ustalić, czy umowa zlecenie  wlicza się do emerytury, należy przeanalizować wpływ umowy zlecenie na wysokość emerytury oraz staż pracy, uprawniający do przejścia na emeryturę. Ważne są również wszelkie składki opłacane podczas pracy na umowie zlecenie.

Przeczytaj więcej informacji o emeryturach na stronie głównej Gazeta.pl

Różnice są również w przypadku stażu pracy. Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, nieregulowaną przepisami Kodeksu Pracy, a więc czas pracy na umowie zlecenie z reguły nie wlicza się do stażu pracy.  Wyjątkowo może wliczać się dzięki opłacanym składkom, ponieważ sam czas pracy na umowy zlecenie nie wlicza się jako staż pracy potrzebny do przejścia na emeryturę.

Umowa zlecenie. Czy opłacanie składek jest obowiązkowe?

Nie wszyscy pracodawcy i pracownicy pamiętają o tym, że ci, którzy pracują na umowę zlecenie, obowiązkowo muszą opłacać wszystkie składki do ZUS - w tym składki emerytalne. Zwolnione są z tego wyłącznie osoby, których miesięczny przychód w przeliczeniu na miesiąc jest niższy od ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z tego powodu część zleceniodawców decyduje się na mniejszy wykaz godzin, który znajduje się na umowie. Trzeba zatem uważać, aby nie pozwolić na oszustwo, które może skutkować brakiem opłaconych składek.

- Pracodawcy często oferują pracownikom umowy zlecenie, bo to stosunkowo proste rozwiązanie, dające złudzenie namiastki etatu - jest ubezpieczenie zdrowotne, składki emerytalne. Niestety umowy nie są dla pracowników tak korzystne, jak etat - mówił Money.pl radca prawny Jacek Chałasiński. Wymienia, że na umowach zlecenie pracownik nie ma m.in. prawa do urlopu wypoczynkowego czy wychowawczego. Osoba zatrudniona w taki sposób w świetle prawa nie jest też pracownikiem danej firmy.

Więcej o: