Pięć ofert z zarobkami powyżej 10 tys. zł miesięcznie. Praca w Krakowie [LINKI DO OGŁOSZEŃ]

W jakich zawodach można zarobić najwięcej? Przejrzeliśmy ogłoszenia w Centralnej Bazie Ofert Pracy dotyczące stanowisk, na których można zarobić powyżej 10 tys. złotych.

1. KIEROWNIK DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA I WSPARCIA SPRZEDAŻY

Numer: StPr/21/8578
Numer w EURES: 1510@StPr/21/8578
Dodane przez: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Warunki pracy i płacy:

Miejsce pracy: Kraków, powiat: m. Kraków, woj: małopolskie;
Zakres obowiązków: Organizowanie pracy działu sprzedaży, negocjowanie warunków sprzedaży z klientami, analizowanie raportów i prognoz dotyczących rynku sprzedaży, kierowanie podległym zespołem oraz dbanie o jego rozwój, planowanie i realizacja sprzedaży, monitorowanie i raportowanie osiąganych wyników, tworzenie strategii działań handlowych we współpracy z innymi działami;
Przewidywany okres zatrudnienia: Trzy lata;
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony;
Wynagrodzenie brutto: od 13 000 zł.

Wymagania:

Wymagania konieczne: Wykształcenie wyższe (w tym licencjat). Znajomość języków: kazachski, w mowie - B2 - wyższy średnio zaawansowany, w piśmie - B2 - wyższy średnio zaawansowany; rosyjski, w mowie - B2 - wyższy średnio zaawansowany, w piśmie - B2 - wyższy średnio zaawansowany.
Pozostałe wymagania: dwuletni staż pracy w firmach zajmujących się obsługą klienta. Wymagana znajomość języka rosyjskiego i kazachskiego na poziomie bardzo dobrym.

Link do oferty

Zobacz wideo Jakie mogą być skutki wprowadzenia dochodu podstawowego?

 

2. EKSPERT DS. ANALIZ KOMERCYJNYCH

Numer: StPr/21/8586
Numer w EURES: 1510@StPr/21/8586
Dodane przez: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Warunki pracy i płacy:

Miejsce pracy: Kraków, powiat: m. Kraków, woj: małopolskie;
Zakres obowiązków: Pełnienie roli eksperta merytorycznego w zakresie danych handlowych i analityki, pomagając w podnoszeniu i szkoleniu kluczowych interesariuszy w zakresie zastosowań do analizy danych komercyjnych. Wspieranie strategii analizy danych i opracowywanie map drogowych związanych ze źródłami danych, narzędziami, możliwościami, procesami, pulpitami nawigacyjnymi itp. Projektowanie i opracowywanie (nowe) analizy i procesów biznesowych dla firm handlowych i konsumenckich MEA, rozumowanie kluczowych priorytetów, czynników napędzających i hipotezy. Współpraca z różnymi interesariuszami w dziedzinie analityki i technologii w celu zdefiniowania potrzeb komercyjnych i zarządzania nimi. Przeprowadzanie analizy danych, aby uzyskać wgląd. Rozwiązywanie problemów, przeprowadzanie dogłębnych analiz, i generacja wyników, które przekładają się na możliwe do zastosowania wyniki i wartość biznesową. Przekazywanie i prezentowanie informacji technicznych interesariuszom nietechnicznym. Rozumienie złożonej i zróżnicowanej infrastruktury technologicznej oraz identyfikacja źródła i narzędzi potrzebnych do dostarczenia praktycznych wyników. Zapewnienie szkoleń użytkownikom końcowym. Zapewnienie perspektywy komercyjnej i wskazówki dla młodszych członków personelu pracujących nad indywidualnymi przypadkami użycia. Działania związane z zarządzaniem projektami i interesariuszami, prowadzenie dokumentacji wspierającej kierownika liniowego i aktualizowanie interesariuszy;
Przewidywany okres zatrudnienia: Trzy lata;
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony;
Wynagrodzenie brutto: od 15 000,89 zł.

Petuniabukta, Spitsbergen. Ślady odciśnięte w podmokłej tundrze. Trudno określić, sprzed jakiego okresu pochodzą, ale są to lata.Resztki. Tu mogła się wydarzyć arktyczna gorączka surowcowa. To jej pozostałości

Wymagania:

Wymagania konieczne: Wykształcenie wyższe (w tym licencjat). Znajomość języków: angielski, w mowie - C1 - zaawansowany, w piśmie - C1 - zaawansowany; arabski, w mowie - C1 - zaawansowany, w piśmie - C1 - zaawansowany; francuski, w mowie - C1 - zaawansowany, w piśmie - C1 - zaawansowany
Pozostałe wymagania: trzyletni staż pracy. dwa lata na stanowisku analityka biznesowego, minimum rok na stanowisku analityka danych, umiejętności: certyfikat analiza danych, certyfikat z programowania.

Link do oferty

3. IT ARCHITEKT, DYREKTOR

Numer: StPr/21/8590;
Numer w EURES: 1510@StPr/21/8590;
Dodane przez: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie.

Warunki pracy i płacy:

Miejsce pracy: Kraków, powiat: m. Kraków, woj: małopolskie;
Zakres obowiązków: projektowanie rozwiązań dotyczących Microsoft Azure Active Directory, zarządzanie zespołem realizacji w celu dostarczenia produktu, współpraca z innymi technicznymi działami;
Przewidywany okres zatrudnienia: Trzy lata;
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony;
Wynagrodzenie brutto: od 26 000 zł.

Wymagania:

Wymagania konieczne: Wykształcenie wyższe (w tym licencjat). Znajomość języków: angielski, w mowie - B2 - wyższy średnio zaawansowany, w piśmie - B2 - wyższy średnio zaawansowany;
Pozostałe wymagania: mile widziane minimum dwa lata na podobnym stanowisku. Umiejętności: wiedza i umiejętności z zakresu projektowania rozwiązań dotyczących Microsoft Azure Active Directory; wiedza i umiejętności z zakresu zarządzania zespołem pracowników.

Link do oferty

4. SAMODZIELNY INŻYNIER ELEKTRONIK

Numer: StPr/21/8534;
Numer w EURES: 1510@StPr/21/8534;
Dodane przez: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie.

Warunki pracy i płacy:

Miejsce pracy: Kraków, powiat: m. Kraków, woj: małopolskie;
Zakres obowiązków: Projektowanie urządzeń elektronicznych dla zastosowań samochodowych z uwzględnieniem niskich kosztów, niezawodności i produkcji masowej. Tworzenie dokumentacji projektowej (schematy, projekty obwodów drukowanych, charakterystyki elektryczne itp.). Przeprowadzanie obliczeń i symulacji obwodów, walidacji i testowania prototypów. Terminowa realizacja powierzonych zadań zgodnie z systemem jakości obowiązującym w korporacji Aptiv i Centrum Technicznym w Krakowie. Współpraca z zespołami lokalnymi i zagranicznymi. Aktywne uczestnictwo w przeglądach projektów. Postępowanie zgodnie z procesem Electrical Design Process. Dbanie o dobry wizerunek firmy. Ciągły rozwój i kwalifikacji zawodowych. Zabezpieczenie informacji poufnych i własności firmy. Udzielanie wskazówek technicznych i organizacyjnych dla członków zespołu. Dostarczanie wiedzy specjalistycznej w wybranych zagadnieniach elektroniki.
Przewidywany okres zatrudnienia: Trzy lata;
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony;
Wynagrodzenie brutto: od 12 300 zł.

Wymagania:

Wymagania konieczne: Wykształcenie wyższe (w tym licencjat). 
Pozostałe wymagania: kierunek wykształcenia: elektronika lub pokrewny, doświadczenie zawodowe: niewymagane. Umiejętność projektowania i testowania układów cyfrowych i analogowych ze szczególnym naciskiem na układy zawierające mikrokontrolery, układy średniej mocy i pomiar sygnałów. Umiejętność projektowania układów elektronicznych z uwzględnieniem wymagań kompatybilności elektromagnetycznej EMC/EMI. Praktyczna umiejętność posługiwania się narzędziami CAD i symulacyjnymi. Zdolności przywódcze i komunikatywność. Dyspozycyjność. Orientacja na pracę zespołową. Szczerość w relacjach z firmą, klientami i współpracownikami.

Link do oferty

Więcej podobnych informacji przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

5. KIEROWNIK ZESPOŁU DS. RYZYKA FINANSOWEGO

Numer: StPr/21/8515;
Numer w EURES: 1510@StPr/21/8515;
Dodane przez: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie.

Warunki pracy i płacy:

Miejsce pracy: Kraków, powiat: m. Kraków, woj: małopolskie;
Zakres obowiązków: Kierowanie zespołem około 15 analityków ryzyka wspierających HSBC w kilku lokalizacjach na całym świecie. Wspieranie szkolenia i rozwoju pracowników w zespole. Udział i wsparcie dla migracji z nowych lokalizacji. Przygotowywanie raportów i analiz dot. ekspozycji na ryzyko kredytowe kontrahenta.Monitorowanie ekspozycji na ryzyko pod kątem ewentualnych przekroczeń ustalonych limitów. Czynny udział we wdrażaniu infrastruktury IT oraz usprawnianiu i standaryzowaniu procesów w obszarze ryzyka kredytowego kontrahenta
Przewidywany okres zatrudnienia: Trzy lata;
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony;
Wynagrodzenie brutto: od 14 423 zł.

Wymagania:

Wymagania konieczne: Wykształcenie wyższe (w tym licencjat). Znajomość języków: angielski, w mowie - C2 - biegły, w piśmie - C2 - biegły;
Pozostałe wymagania: pięcioletni staż pracy; Inne wymagania: poziom wykształcenia: wyższe, preferowane w dziedzinie ilościowej, takiej jak ekonomia, finanse, matematyka, IT. Doświadczenie zawodowe w bankowości w obszarach takich jak Ryzyko, Product Control, Front Office, Middle Office z ekspozycją na ryzyko kredytowe kontrahenta. Umiejętności: doświadczenie w zarządzaniu zespołem, doskonałe umiejętności interpersonalne i analityczne, bardzo dobra znajomość: zagadnień z obszaru ryzyka kredytowego kontrahenta, instrumentów finansowych, ich zastosowania, cyklu życia oraz metod wyceny MS Office oraz opcjonalnie VBA, Python i/lub SQL. Uprawnienia: preferowane certyfikaty - CFA, FRM, PRM. 

Link do oferty

Więcej o: