12 tys. zł na dziecko już blisko. Kto dostanie pieniądze i od kiedy?

W środę w Sejmie odbędzie się głosowanie nad rodzinnym kapitałem opiekuńczym. To program, który gwarantuje przyznanie 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko. Omawiamy szczegóły projektu.

Świadczenie w wysokości do 12 tys. zł będzie przysługiwało na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia. Podstawowym założeniem programu jest częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad dzieckiem, ale to rodzice zadecydują, na co konkretnie przeznaczyć środki. Wybiorą też sposób pobierania świadczenia - po 500 złotych miesięcznie przez dwa lata lub po 1000 zł miesięcznie przez rok.

Więcej podobnych informacji przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Program ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r. Rodzinny kapitał opiekuńczy będzie zwolniony z podatku. Nie ma także żadnego kryterium dochodowego.

Zobacz wideo Rodzina+ odc. 2. Monika i Karolina. "Nasza rodzina nie różni się od innych, jeśli w nich też jest taki ogrom miłości, jak w naszej"

Co należy zrobić, aby zostać objętym programem rodzinny kapitał opiekuńczy?

Jeżeli jesteś rodzicem co najmniej dwójki dzieci, a począwszy od 1 stycznia 2022 tj. od wejścia w życie przepisów dotyczących rodzinnego kapitału opiekuńczego, przynajmniej jedno z twoich dzieci będzie w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia, to wystarczy, że złożysz odpowiedni wniosek o świadczenie. Powyższe dotyczy także osób które przyjęły dziecko na wychowanie i wystąpiły do sądu z wnioskiem o jego adopcję.

Czy rodzinny kapitał opiekuńczy będzie przysługiwał na dzieci urodzone przed wejściem w życie ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym tj. przed 1 stycznia 2022 r.?

Tak. Prawo do rodzinnego kapitału opiekuńczego będzie przysługiwać także rodzicom na drugie i kolejne dziecko, które ukończyło 12. miesiąc życia i nie ukończyło 36. miesiąca życia przed dniem 1 stycznia 2022 r. Na takie dziecko rodzinny kapitał opiekuńczy będzie przysługiwał proporcjonalnie za okres od 1 stycznia 2022 r. do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko kończy 36. miesiąc życia.

Jak złożyć wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy?

Wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy będzie można złożyć wyłącznie online - za pośrednictwem tych samych kanałów elektronicznego wnioskowania co w przypadku programów "Rodzina 500 plus" i "Dobry start", czyli za pośrednictwem portalu Empatia, PUE ZUS lub bankowości elektronicznej.

Czy stracę inne świadczenia, gdy dostanę rodzinny kapitał opiekuńczy?

Rodzinny kapitał opiekuńczy nie będzie miało wpływu na inne świadczenia na rzecz rodziny, takie jak świadczenie wychowawcze z Programu "Rodzina 500 plus", świadczenie dobry start, świadczenia rodzinne czy świadczenia z funduszu alimentacyjnego. RKO nie będzie miało także wpływu na prawo do świadczeń z pomocy społecznej czy do dodatków mieszkaniowych.

Więcej o: