Emerytura dla nauczycieli. Jak uzyskać świadczenie przed osiągnięciem wieku emerytalnego?

Nauczyciele mogą przejść na emeryturę jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Jakie muszą spełnić warunki? Komu należy się wcześniejsza emerytura nauczycielska?

Nauczyciele, którzy chcą przejść wcześniej na emeryturę, mogą wybrać emeryturę pomostową bądź kompensacyjną. Drugiego ze świadczeń nie można jednak łączyć z pobieraniem renty, zasiłku przedemerytalnego oraz świadczenia przedemerytalnego. 

Zobacz wideo Ogromna dziura w ZUS-ie? "Jak będziemy mieli szczęście, to bieda zajrzy w oczy do końca tej kadencji"

Wcześniejsza emerytura dla nauczycieli - świadczenie kompensacyjne

Świadczenie kompensacyjne przysługuje nauczycielom, którzy byli zatrudnieni w placówce oświatowej lub wychowawczej i mogą to wykazać. Jeśli tego nie zrobią, prawo do pobierania świadczenia kompensacyjnego przepada. 

Więcej na temat systemu emerytalnego znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl 

Ponadto nauczyciel, który chce otrzymywać świadczenie kompensacyjne:

 • musi mieć za sobą 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych oraz 20 lat działania w placówkach oświatowych lub wychowawczych,
 • nie może pracować w zawodzie, kiedy ubiega się o świadczenie.
 • musi być w odpowiednim wieku - 55 lat w przypadku kobiety oraz 59 lat w przypadku mężczyzny.

W kolejnych latach wiek, w którym można otrzymać świadczenie kompensacyjnej, będzie się zmieniał:

 • 55 lat kobieta i 59 mężczyzna - w latach 2021-22,
 • 55 lat kobieta i 60 mężczyzna - w latach 2023-24,
 • 56 lat kobieta i 61 mężczyzna - w latach 2025-26,
 • 57 lat kobieta i 62 mężczyzna - w latach 2027-28,
 • 58 lat kobieta i 63 mężczyzna - w latach 2029-30,
 • 59 lat kobieta i 64 mężczyzna - w latach 2031-32.

Ostatnim warunkiem są dochody. Jeśli nauczyciel pracuje w innym zawodzie, nie może zarabiać więcej niż 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (od 1 września 2021 r. to 3853,20 zł brutto). W innym przypadku świadczenie kompensacyjne zostanie pomniejszone.  Całkowicie nauczyciel traci do niego prawo jeśli przekroczy 130 proc. przeciętnej pensji (od 1 września 2021 r. to 7155,90 zł brutto). 

W czerwcu tego roku świadczenia kompensacyjne pobierało 13,7 tys. nauczycieli. Średnie świadczenie wynosiło 2554 zł brutto. Co miesiąc ZUS wydaje na wypłatę takich świadczeń ok. 35 mln zł.

Emerytura pomostowa dla nauczycieli 

Z emerytury pomostowej mogą korzystać nauczyciele szkół specjalnych, zakładów poprawczych oraz schronisk dla niepełnoletnich.

Warunki, które należy spełnić, aby otrzymać emeryturę pomostową to:

 • staż - 20 lat kobiet oraz 25 lat u mężczyzn;
 • wiek u kobiety musi równać się 55 lat, a u mężczyzny - 60 lat;
 • taki nauczyciel musi mieć za sobą co najmniej jeden dzień pracy przed 1999 rokiem;
 • osoba ubiegająca się o emeryturę nie może pracować jako nauczyciel, gdy składa wniosek. 

Warto wiedzieć, że były nauczyciel może korzystać z emerytury pomostowej do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego. Następnie przechodzi na korzystanie z klasycznego świadczenia.

Więcej o: