Zasiłek opiekuńczy na dziecko na kwarantannie. Jak uzyskać świadczenie?

Rodzice mogą domagać się zasiłku opiekuńczego na dziecko na kwarantannie. Jaka jest wysokość świadczenia? Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy? Odpowiadamy.

Czwarta fala epidemii koronawirusa nabiera rozpędu. Przybywa nowych zachorowań i placówek oświatowych i opiekuńczych, które w związku ze stwierdzonymi przypadkami zakażeń koronawirusem u uczniów lub pracowników muszą wysyłać swoich podopiecznych na kwarantannę. Dzieci zostają w domach, a rodzice muszą zorganizować opiekę dla nich. Często wiąże się to z koniecznością wzięcia wolnego w pracy.

Jak wynika z danych Ministerstwa Zdrowia, w czwartek (25 listopada) potwierdzono 28 128 nowych przypadków koronawirusa. Resort poinformował także, że tego dnia stwierdzono najwyższą liczbę zgonów w IV fali.

Zasiłek opiekuńczy na dziecko na kwarantannie. Ile wynosi?

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie gov.pl, dziecko skierowane na kwarantannę jest uznawane za chore, a zatem rodzic może starać się o zasiłek opiekuńczy. Świadczenie przysługuje w wysokości 80 proc. wynagrodzenia.

Gdy dziecko jest skierowane na kwarantannę lub izolację (przez inspekcję sanitarną lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) jest ono chore - w myśl przepisów ustawy zasiłkowej. W związku z tym rodzic może ubiegać się o zasiłek opiekuńczy

- czytamy.

Wyjaśniono również, że w przypadku, gdy ubezpieczony rodzic dobrowolnie powstrzyma się od pracy i nie otrzyma zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego niezdolność do pracy z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem ani decyzji inspektora sanitarnego o poddaniu członków rodziny kwarantannie, nie przysługuje mu prawo do świadczeń pieniężnych w razie choroby.

Zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego i szkoły z powodu COVID-19 przysługuje w wysokości 80 proc. wynagrodzenia. Otrzymuje go ten rodzic, który wystąpi o wypłatę. Można jednak o niego wystąpić także w sytuacji, gdy inni członkowie rodziny nie mogą zapewnić dziecku opieki.

Przeczytaj więcej informacji o świadczeniach na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo "Buffy, postrach wampirów" najpierw była nieudanym filmem. Telewizja dała jej drugie życie

Zasiłek opiekuńczy na dziecko na kwarantannie. Jak uzyskać?

Rodzic może wystąpić o zasiłek opiekuńczy, jeśli opiekuje się przebywającym na kwarantannie lub objętym izolacją w warunkach domowych:

  • dzieckiem do lat 14,
  • dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • innym członkiem rodziny.

Podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego jest oświadczenie ubezpieczonego o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny przebywającym na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Aby uzyskać zasiłek opiekuńczy na dziecko, należy wypełnić oświadczenie dla pracodawcy. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie gov.pl. Należy jednocześnie pamiętać, że pracodawca albo ZUS może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej z prośbą o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

Oświadczenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko ubezpieczonego,
  • numer PESEL ubezpieczonego, jeśli go posiada,
  • dane dziecka lub innego członka rodziny pod opieką, który odbywa obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych: imię i nazwisko, numer PESEL, jeśli go posiada,
  • dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia,
  • podpis ubezpieczonego.
Więcej o: