Nauka zdalna. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wznowiony jeszcze przed świętami. Jak złożyć wniosek?

Wraz z powrotem do nauki zdalnej w szkołach, rząd rozszerza dodatkowy zasiłek opiekuńczy o kolejne dni. Jak złożyć wniosek? Komu przysługuje świadczenie? Odpowiadamy.

Rząd przyznaje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w czasie pandemii na okres nauki zdalnej. Dzięki temu rodzice mniej odczują skutki finansowe, które może spowodować konieczność opieki nad dziećmi.

Taka sytuacja będzie miała miejsce od przyszłego tygodnia. Od 20 grudnia do 9 stycznia 2022 roku ze względu na trudną sytuację pandemiczną w kraju, rząd wprowadza naukę zdalną w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Jednocześnie zdecydowano się przedłużyć dodatkowy zasiłek opiekuńczy - tak wynika z opublikowanego we wtorek projektu rozporządzenia, o czym informuje pit.pl.

Zobacz wideo Ta profilerka jest doskonała w swojej pracy. Wykorzystuje w niej traumę z dzieciństwa

Nauka zdalna i dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Od poniedziałku 20 grudnia rząd ma przyznać kolejne 21 dni dodatkowego zasiłku opiekuńczego, który będzie do wykorzystania do 9 stycznia 2022 roku. Trwają prace nad wdrożeniem projektu. 

Więcej informacji z kraju na stronie głównej Gazeta.pl 

Ponadto z opublikowanego we wtorek rozporządzenia wynika, że dyrektor w czasie nauki zdalnej dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice nie mogą zapewnić im opieki w tym czasie, będzie musiał umożliwić opiekę świetlicową, jeśli rodzice będą o to wnioskować.

Dla kogo dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom/opiekunom tak by mogli sprawować osobistą opiekę nad dziećmi lub dorosłymi osobami z niepełnosprawnością w związku z zamknięciem placówek edukacyjnych i opiekuńczych.

Zasiłek ten nie przysługuje w sytuacji, gdy drugi z rodziców może zapewnić dziecku opiekę (np. jest osobą bezrobotną, korzysta z urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego). Świadczenie nie przysługuje także wtedy, kiedy opiekę nad dzieckiem jest w stanie zagwarantować szkoła i rodzic z tej opieki skorzysta.

Prawo do świadczenia mają opiekunowie:

  • dzieci do lat 8;
  • osób do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności;
  • osób do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • osób do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Jak złożyć wniosek?

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy, oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach. Zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. wynagrodzenia

Więcej o: