Rolniczy handel detaliczny. Wyższa kwota zwolnienia z podatku dla rolników. Sejm uchwalił ustawę

Sejm jednogłośnie przyjął ustawę ułatwiającą prowadzenie rolniczego handlu detalicznego. Nowe przepisy mają ułatwić rolnikom sprzedaż ich własnych produktów, a przychody z tego tytułu do 100 tys. zł będą zwolnione z podatku.

Podczas środowego (15 grudnia) głosowania, za ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego głosowało 444 posłów. Wszyscy byli "za", nikt nie wyraził sprzeciwu oraz nikt nie wstrzymał się od głosu.

Silos. Zdjęcie ilustracyjneWiejskie "Nie do wiary". Z silosów "zniknęło" 40 tysięcy ton zboża

Jakie zmiany wprowadza ustawa o rolnictwie?

Uchwalona ustawa podnosi z 40 tys. do 100 tys. zł kwotę przychodów, które będą zwolnione od podatku dochodowego z tytułu rolniczego handlu detalicznego. Zrezygnowano również z maksymalnych limitów zbywania żywności w odniesieniu do sprzedaży konsumentom finalnym - czytamy w dokumencie.

Dostawy żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego będą mogły odbywać się na terytorium całego kraju. Natomiast produkty żywnościowe pochodzenia zwierzęcego lub mieszane (roślinno-zwierzęce) będą mogły być - tak jak dotychczas - sprzedawane tylko na terenie danego województwa, gdzie zostały wyprodukowane, a także powiatów ościennych.

AgroUnia zaprezentowała swoje postulaty"Łobuzy i obiboki". AgroUnia zaprezentowała swoje postulaty

Przeczytaj więcej informacji o rolnictwie na stronie głównej Gazeta.pl

Doprecyzowano, że rolniczy handel detaliczny polega na produkcji żywności zawierającej co najmniej jeden składnik pochodzący w całości z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Teraz trafi ona do prac w Senacie.

Zobacz wideo Jak wygląda walka z kryzysem klimatycznym na polskiej wsi?
Więcej o: