Rolniczy handel detaliczny. Wyższa kwota zwolnienia z podatku dla rolników. Sejm uchwalił ustawę

Sejm jednogłośnie przyjął ustawę ułatwiającą prowadzenie rolniczego handlu detalicznego. Nowe przepisy mają ułatwić rolnikom sprzedaż ich własnych produktów, a przychody z tego tytułu do 100 tys. zł będą zwolnione z podatku.

Podczas środowego (15 grudnia) głosowania, za ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego głosowało 444 posłów. Wszyscy byli "za", nikt nie wyraził sprzeciwu oraz nikt nie wstrzymał się od głosu.

Jakie zmiany wprowadza ustawa o rolnictwie?

Uchwalona ustawa podnosi z 40 tys. do 100 tys. zł kwotę przychodów, które będą zwolnione od podatku dochodowego z tytułu rolniczego handlu detalicznego. Zrezygnowano również z maksymalnych limitów zbywania żywności w odniesieniu do sprzedaży konsumentom finalnym - czytamy w dokumencie.

Dostawy żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego będą mogły odbywać się na terytorium całego kraju. Natomiast produkty żywnościowe pochodzenia zwierzęcego lub mieszane (roślinno-zwierzęce) będą mogły być - tak jak dotychczas - sprzedawane tylko na terenie danego województwa, gdzie zostały wyprodukowane, a także powiatów ościennych.

Przeczytaj więcej informacji o rolnictwie na stronie głównej Gazeta.pl

Doprecyzowano, że rolniczy handel detaliczny polega na produkcji żywności zawierającej co najmniej jeden składnik pochodzący w całości z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Teraz trafi ona do prac w Senacie.

Zobacz wideo Jak wygląda walka z kryzysem klimatycznym na polskiej wsi?
Więcej o: