Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury po 65. roku życia z ZUS. Druk ERPO - jak wypełnić? [PORADNIK]

Osoby po 65. roku życia mogą zgłosić się do ZUS-u z prośbą o ponowne przeliczenie świadczenia. W tym celu należy wypełnić i złożyć druk ERPO. Jakie dane są potrzebne i jak wypełnić taki wniosek?

W ostatnim czasie do ZUS wpłynęło dużo wniosków o ponowne przeliczenie emerytury. Jednak dużo z nich wiązało się z decyzją odmowną. Którzy emeryci mogą więc składać wnioski, by mieć szansę na ich pozytywne rozpatrzenie? - Przeliczenie jest możliwe tylko wtedy, gdy emeryt dalej pracuje i na jego konto wpływają składki lub wtedy, gdy pomimo przyznania mu (po osiągnięciu wieku emerytalnego) prawa do emerytury kontynuuje działalność zawodową i dlatego ZUS nie rozpoczął jeszcze wypłaty jego emerytury - wyjaśnia w rozmowie z infor.pl rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku Iwona Kowalska-Matis.

Aby emerytura została przeliczona, należy wypełnić i złożyć druk ERPO. Jakie dane są potrzebne i jak wypełnić taki wniosek?

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Ponowne przeliczenie emerytury po 65. roku życia przez ZUS - wniosek

Aby Zakład Ubezpieczeń Społecznej ponownie przeliczył emeryturę, musi zostać złożony specjalny wniosek. Jest to druk ERPO dostępny na stronie ZUS, ale też w oddziałach stacjonarnych. Warto zaznaczyć, że gdy świadczenie wyliczone po raz kolejny przez ZUS okaże się niższe, niż dotychczasowe, to wnioskodawca nie traci prawa do wyższej, dotychczasowej emerytury.

Wniosek można złożyć w ZUS na trzy sposoby:

  • osobiście - w najbliższym oddziale ZUS;
  • listownie - wysyłając dokument do oddziału ZUS-u za pośrednictwem poczty;
  • elektronicznie - korzystając z platformy PUE ZUS.

W druku należy zaznaczyć sposoby komunikacji ze strony ZUS. Może wybrać opcję stacjonarną, pocztowa lub elektroniczną.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury - jakie dane są potrzebne w druku ERPO?

Dokument należy wypełnić czarnym lub niebieskim długopisem, nie korzystamy z innych odcieniu tuszu lub ołówka. Dokument ERPO składa się z ośmiu sekcji, które trzeba wypełnić. W sekcji pierwszej znajduje się tylko instrukcja wypełnienia wniosku. W sekcji drugiej należy wpisać dane, takie jak:

  • numer PESEL lub informacje o dokumencie tożsamości;
  • imię i nazwisko;
  • adres zamieszkania;
  • kraj, jeśli jest inny, niż Polska.

W sekcji trzeciej należy wpisać rodzaj oraz numer dokumentu świadczenia oraz podać jednostkę ZUS, która realizuje wypłatę emerytury lub renty wnioskodawcy. Następnie musi określić, o co wnosi - w rubryce znajduje się dwanaście punktów. Można zaznaczyć te, które wydają się zasadne (może być ich kilka). Wniosek o ponowne przeliczenie świadczenia znajduje się już w pierwszym punkcie sekcji czwartej.

W ostatnich sekcjach należy wskazać liczbę dokumentów, które będą dołączone do wniosku ZUS, sposób odbioru odpowiedzi oraz wpisać datę złożenia wniosku i czytelnie się podpisać.

Więcej o: