Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury po 65. roku życia z ZUS. Druk ERPO - jak wypełnić? [PORADNIK]

Osoby po 65. roku życia mogą zgłosić się do ZUS-u z prośbą o ponowne przeliczenie świadczenia. W tym celu należy wypełnić i złożyć druk ERPO. Jakie dane są potrzebne i jak wypełnić taki wniosek?

W ostatnim czasie do ZUS wpłynęło dużo wniosków o ponowne przeliczenie emerytury. Jednak dużo z nich wiązało się z decyzją odmowną. Którzy emeryci mogą więc składać wnioski, by mieć szansę na ich pozytywne rozpatrzenie? - Przeliczenie jest możliwe tylko wtedy, gdy emeryt dalej pracuje i na jego konto wpływają składki lub wtedy, gdy pomimo przyznania mu (po osiągnięciu wieku emerytalnego) prawa do emerytury kontynuuje działalność zawodową i dlatego ZUS nie rozpoczął jeszcze wypłaty jego emerytury - wyjaśnia w rozmowie z infor.pl rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku Iwona Kowalska-Matis.

Aby emerytura została przeliczona, należy wypełnić i złożyć druk ERPO. Jakie dane są potrzebne i jak wypełnić taki wniosek?

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Ponowne przeliczenie emerytury po 65. roku życia przez ZUS - wniosek

Aby Zakład Ubezpieczeń Społecznej ponownie przeliczył emeryturę, musi zostać złożony specjalny wniosek. Jest to druk ERPO dostępny na stronie ZUS, ale też w oddziałach stacjonarnych. Warto zaznaczyć, że gdy świadczenie wyliczone po raz kolejny przez ZUS okaże się niższe, niż dotychczasowe, to wnioskodawca nie traci prawa do wyższej, dotychczasowej emerytury.

Wniosek można złożyć w ZUS na trzy sposoby:

  • osobiście - w najbliższym oddziale ZUS;
  • listownie - wysyłając dokument do oddziału ZUS-u za pośrednictwem poczty;
  • elektronicznie - korzystając z platformy PUE ZUS.

W druku należy zaznaczyć sposoby komunikacji ze strony ZUS. Może wybrać opcję stacjonarną, pocztowa lub elektroniczną.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Ponowne przeliczenie emerytury 2021. Czym jest kapitał początkowy? (zdjęcie ilustracyjne)ZUS - przeliczenie emerytury po 65. roku życia. Kto może się o to starać?

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury - jakie dane są potrzebne w druku ERPO?

Dokument należy wypełnić czarnym lub niebieskim długopisem, nie korzystamy z innych odcieniu tuszu lub ołówka. Dokument ERPO składa się z ośmiu sekcji, które trzeba wypełnić. W sekcji pierwszej znajduje się tylko instrukcja wypełnienia wniosku. W sekcji drugiej należy wpisać dane, takie jak:

  • numer PESEL lub informacje o dokumencie tożsamości;
  • imię i nazwisko;
  • adres zamieszkania;
  • kraj, jeśli jest inny, niż Polska.

W sekcji trzeciej należy wpisać rodzaj oraz numer dokumentu świadczenia oraz podać jednostkę ZUS, która realizuje wypłatę emerytury lub renty wnioskodawcy. Następnie musi określić, o co wnosi - w rubryce znajduje się dwanaście punktów. Można zaznaczyć te, które wydają się zasadne (może być ich kilka). Wniosek o ponowne przeliczenie świadczenia znajduje się już w pierwszym punkcie sekcji czwartej.

W ostatnich sekcjach należy wskazać liczbę dokumentów, które będą dołączone do wniosku ZUS, sposób odbioru odpowiedzi oraz wpisać datę złożenia wniosku i czytelnie się podpisać.

Bożonarodzeniowa szopka w WatykanieWatykan. Zapalono lampki na 113-letnim świerku. Jest też szopka [ZDJĘCIA]

Więcej o: