IKE w 2022 r. pozwolą oszczędzić jeszcze więcej. Limit wpłat na Indywidualne Konta Emerytalne w górę

IKE w 2022 r. będą miały wyższy limit wpłat. Wyniesie on 17 666 zł, czyli o niemal 2 tys. zł więcej niż w 2021 r. Indywidualne Konto Emerytalne to jeden z elementów tzw. trzeciego filara emerytalnego, czylli dobrowolnych form odkładania na starość.

IKE w 2022 r. pozwolą oszczędzić dużo więcej niż w 2021 r. Limit wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne wyniesie 17 666 zł. W 2021 r. na IKE można było przelać 15 777 zł. 

Limit wpłat na IKE w danym roku stanowi trzykrotność prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2022 r. zapisanego w ustawie budżetowej. W 2022 r. ta kwota ma sięgnąć 5922 zł.

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]
  • Więcej o emeryturach przeczytaj na Gazeta.pl

IKE. Co daje odkładanie na Indywidualnych Kontach Emerytalnych?

IKE pozwalają na dobrowolne gromadzenie dodatkowych środków finansowych na emeryturę, jednocześnie korzystając z preferencji podatkowych. W przypadku Indywidualnych Kont Emerytalnych korzyść ta polega na zwolnieniu środków z podatku PIT oraz podatku od dochodów kapitałowych (tj. podatku Belki, obecnie wynoszącego 19 proc.). 

Są jednak ważne warunki. Najbardziej opłaca się kapitał zgromadzony na IKE wypłacać po ukończeniu 60 lat (lub 55 lat w przypadku nabycia uprawnień emerytalnych). Dodatkowym warunkiem jest dokonanie wpłat na IKE w minimum pięciu latach albo dokonanie ponad połowy wpłat nie później niż na pięć lat przed wypłatą środków. Dopiero w takiej sytuacji wypłaty z IKE nie są opodatkowane - tj. wypłacie podlega pełna uzbierana kwota (wpłacone środki plus wypracowane zyski). 

Oczywiście środki z IKE można w całości lub częściowo wypłacić wcześniej (to tzw. zwrot środków), ale wówczas należy zapłacić podatek

Środki z IKE mogą być wypłacane w ratach lub w całości.

Środki na IKE są dziedziczne

IKE prowadzone są przez zakłady ubezpieczeń na życie, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, domy maklerskie, banki i Powszechne Towarzystwa Emerytalne. Środki zwykle są inwestowane. 

Środki na Indywidualnych Kontach Emerytalnych są prywatne i podlegają dziedziczeniu. Co więcej, dziedziczone środki z IKE nie są opodatkowane podatkiem PIT oraz podatkiem od spadków i darowizn.

Według danych KNF, na koniec czerwca 2021 r. w Polsce prowadzonych było ok. 765 tys. IKE.

Więcej o: