Składka zdrowotna od 2022 roku - kwoty. Jakie zmiany po wprowadzeniu Polskiego Ładu? [WYLICZENIA]

W 2022 roku wszyscy płatnicy podatku - pracownicy, przedsiębiorcy, zleceniobiorcy i emeryci, zapłacą inną niż dotychcza kładkę zdrowotną. Jaką kwotę składki zapłacą przedsiębiorcy rozliczający się na podstawie ryczałtu, liniowo lub na podstawie ogólnej? Poniżej przedstawiamy wyliczenia tej kwoty uzależnione od dochodu.

- Po zmianie przepisów składka zdrowotna przestanie mieć cechy składki ubezpieczeniowej i stanie się podatkiem zdrowotnym. O ile w przypadku zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne istnieje możliwość ich zaliczenia albo w koszty uzyskania przychodów, albo zmniejszenia o nie podstawy opodatkowania, o tyle w przypadku składki na ubezpieczenie zdrowotne takiej możliwości już nie będzie. Oznacza to, że de facto zapłacimy podatek od podatku, a nasze obciążenia podatkowe wzrosną - mówi doradca podatkowy Przemysław Hinc w rozmowie z portalem prawo.pl. Zgodnie z przepisami, które mają być wprowadzone w ramach Polskiego Ładu, wszyscy płatnicy zapłacą podatek od podatku. W przypadku przedsiębiorców rozliczających się liniowo, opłata ta zacznie się już od 1 stycznia. Pozostałe osoby będą musiały dostosować się do przepisów w zależności od uzyskiwanych dochodów.

Zobacz wideo Emerytury w Polskim Ładzie a składki zdrowotne. Kto straci, a kto zyska? [Q&A]

Zmiany w składce zdrowotnej od 2022 roku - przykład

Artykuł powstał na podstawie przepisów dotyczących składki zdrowotnej wprowadzonej ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, która na chwilę obecną jest aktualna. Warto jednak śledzić zmiany w tym zakresie, ponieważ są one wprowadzane przez rząd dość dynamicznie.

Portal prawo.pl przywołuje też przykład, który pomoże zrozumieć zmiany wprowadzone przez Polski Ład. Na przykładzie przedsiębiorcy płacącego podatek liniowy - dotychczas płacił on składkę zdrowotną w stale określonej kwocie. Jednak aż 7,75 proc. podstawy naliczenia składki mogła być odliczana od podatku dochodowego. Od 1 stycznia 2022 roku podatnik nie odliczy zapłaconej składki od podatku. Dodatkowo wysokość składki będzie ustalana nie w konkretnej kwocie, ale liczona od faktycznego dochodu przedsiębiorcy.

Przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym w wysokości 19 proc. zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 4,9 proc. od swojego dochodu. Miesięczna składka nie może być jednak niższa od 9 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2022 roku minimalne wynagrodzenie ma wynosić 3 010 zł miesięcznie, więc minimalna kwota składki zdrowotnej wyniesie 270,90 złotych. Dokładnie tyle zapłacą przedsiębiorcy, gdy ich miesięczny dochód będzie niższy niż minimalne wynagrodzenie, albo osiągną dochód ujemny.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Zmiany w składce zdrowotnej od 2022 roku - wyliczenia dla przedsiębiorców

Ustawa przewiduje oparcie podstawy wymiaru składki zdrowotnej u przedsiębiorców na różnych podstawach - w większości na dochodzie. W praktyce oznacza to różne przepisy dla osób prowadzących działalność na zasadach ogólnych, inne dla osób rozliczających się podatkiem liniowym i inne dla osób stosujących ryczałt czy kartę podatkową.

Przedsiębiorcy rozliczający podatek dochodowy na zasadach ogólnych zapłacą 9-proc. składkę zdrowotną liczoną od dochodu. Kwota składki nie może być jednak mniejsza niż 9 proc. wynagrodzenia minimalnego (wyjątek to m.in. twórcy, artyści). Ponadto osoby te będą mogły skorzystać z ulgi dla klasy średniej.

Poniżej przedstawiamy wyliczenia portalu PIT.pl dot. wysokości składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych w zależności od miesięcznego dochodu.

 • Dochód do 3 010 zł - wysokość składki zdrowotnej 270,90 zł;
 • Dochód 5 000 zł - składka 450 zł;
 • Dochód 8 000 zł - składka 720 zł;
 • Dochód 10 000 zł - składka 900 zł;
 • Dochód 12 000 zł - składka 1 080 zł;
 • Dochód 15 000 zł - składka 1 350 zł;
 • Dochód 20 000 zł - składka 1 800 zł;
 • Dochód 30 000 zł - składka 2 700 zł.

Przedsiębiorcy rozliczający podatek dochodowy stawką liniową zapłacą 4,9 proc. składkę zdrowotna liczoną od dochodu, ale nie mniejszą niż 9 proc. wynagrodzenia minimalnego. Wysokość składki dla przedsiębiorców liniowych przy miesięcznym dochodzie:

 • Dochód do 5 510 zł - składka 270,90 zł;
 • Dochód do 8 000 zł - składka 392 zł;
 • Dochód do 10 000 zł - składka 490 zł;
 • Dochód do 12 000 zł - składka 588 zł;
 • Dochód do 15 000 zł - składka 735 zł;
 • Dochód do 20 000 zł - składka 980 zł;
 • Dochód do 30 000 zł - składka 1 470 zł.

Składka zdrowotna od 2022 roku dla przedsiębiorców rozliczających się przez podatek liniowy.Składka zdrowotna od 2022 roku dla przedsiębiorców rozliczających się przez podatek liniowy. fot. Ministerstwo Finansów

Przedsiębiorcy stosujący opodatkowanie ryczałtowe - zapłacą 9 proc. składki zdrowotnej odliczanej od podstawy wymiaru stanowiącej odsetek przeciętego wynagrodzenia. Składka nie może być niższa od 9 proc. wynagrodzenia minimalnego. - Dla ryczałtowców składka zdrowotna będzie mogła być płatna na dwa sposoby: liczona na bieżąco i zależna od wielkości faktycznie uzyskanych przychodów w danym roku składkowym, albo opłacana w sposób uproszczony. W pierwszym przypadku podstawa wymiaru składki będzie wynosiła 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia według GUS przy rocznych przychodach nieprzekraczających 60 tys. zł, 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia według GUS przy rocznych przychodach w przedziale w przedziale od 60 tys. zł do 300 tys. zł i 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia według GUS przy rocznych przychodach przekraczających 300 tys. zł - wyjaśnił Przemysław Hinc.

Wysokość składki zdrowotnej na podstawie rocznego przychodu przedsiębiorcy:

 • Przychody do 60 tys. złotych - składka 305,56 zł;
 • Przychody od 60 tys. do 300 tys. zł - składka 509,27 zł;
 • Przychody powyżej 300 tys. zł - składka 916,68 zł.

Przedsiębiorcy stosujący tzw. "kartę podatkową" - zapłacą 9 proc. składki zdrowotnej, liczonej od kwoty minimalnego wynagrodzenia.

 • Wysokość minimalnego wynagrodzenia 1 stycznia roku składkowego przy 3 010 zł - składka zdrowotna 270,90 zł.

A co w sytuacji osób, które prowadzą kilka pozarolniczych działalności gospodarczych? Jak tłumaczy Ministerstwo Rozwoju: "Jeżeli przedsiębiorca prowadzi więcej niż jedną pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej, podatkiem liniowy albo podatkiem z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box), składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od sumy dochodów".

Składka zdrowotna w 2022 roku dla pracowników i emerytów

 • Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę nadal będą płaciły składkę zdrowotną w wysokości 9 proc. podstawy jej wymiaru. Nie będą one jednak mogły odliczyć od podatku 7,75 proc. liczonych od podstawy wymiaru składki.
 • Takie same zasady dotyczyć będą emerytur. W ich przypadku składki na ubezpieczenie zdrowotne są odliczane od wartości nominalnej emerytury brutto. Przed Nowym Ładem cała składka mogła być odliczona od PIT, a od 1 stycznia nie będzie już takiej możliwości.

- Należy także zauważyć, że składka zdrowotna choć nazwana została składką, w istocie swojej konstrukcji jest podatkiem zdrowotnym. (…) Wyższa kwota na zdrowie nie wiąże się z lepszą jakością usług czy szybszym dostępem do świadczeń. Zatem jest to podatek zdrowotny, a nie składka - tak mają wyglądać zmiany w Polskim Ładzie według prezesa Instytutu Emerytalnego dr. Antoniego Kolka.

Więcej o: