Składki ZUS 2022 r. Wielkie zmiany dla przedsiębiorców. Ile zapłacą? Liczymy

Składki ZUS dla osób samozatrudnionych w 2022 r. będą dużo wyższe niż w 2021 r. i poprzednich latach. W górę pójdą nie tylko składki na ubezpieczenia społeczne. Nowe zasady wyliczania składki zdrowotnej podniosą jej wysokość często o setki złotych.

Składki ZUS w 2022 r. dla osób prowadzących działalność gospodarczą będą kształtowały się następująco:

  • składka emerytalna - 693,58 zł

  • składka rentowa - 284,26 zł

  • składka wypadkowa - 59,34 zł

  • składka chorobowa - 87,05 zł

  • składka na Fundusz Pracy - 87,05 zł

To już daje 1211,28 zł, tj. 135,60 zł więcej niż w 2021 r. Trzeba pamiętać, że nie wszystkie składki ZUS każdy musi opłacać. Część przedsiębiorców może nie opłacać składki chorobowej i/lub na Fundusz Pracy.

Wzrost wspomnianych składek ZUS wynika z kwoty prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej zapisanej w ustawie budżetowej na 2022 r. To właśnie ta liczba jest bazą do wyliczeń składek ZUS. W budżecie na 2022 r. zapisano, że przeciętne wynagrodzenie w 2022 r. wyniesie 5922 zł (wobec 5259 zł w 2021 r.). 

Zobacz wideo Emerytury w Polskim Ładzie a składki zdrowotne. Kto straci, a kto zyska? [Q&A]

Jarmark Świąteczny Toruń (zdjęcie ilustracyjne)Jarmarki świąteczne. Niemcy odpuszczają, Polacy celebrują. Ceny zwalają z nóg

  • Więcej o Polskim Ładzie przeczytaj na Gazeta.pl

Składki ZUS w 2022 r. Rewolucja w składce zdrowotnej

Składki ZUS w 2022 r. będą jednak jeszcze dużo wyższe. Wszystko "przez" Polski Ład i zaszytą w reformie podatkowej zmianę sposobu wyliczania składki zdrowotnej, którą również muszą uiszczać przedsiębiorcy. Dotychczas była ona ryczałtowa, w 2021 r. wynosiła ok. 381 zł niezależnie od poziomu przychodów czy dochodów przedsiębiorcy.

Od 2022 r. składka zdrowotna będzie zależna od dochodu. W przypadku przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych wyniesie ona 9 proc. dochodu, w przypadku osób samozatrudnionych opodatkowanych podatkiem liniowym 4,9 proc. W obu przypadkach kwota ta nie będzie mogła być niższa niż 270 zł na miesiąc.

W przypadku karty podatkowej składka zdrowotna wyniesie 270,90 zł miesięcznie. Z kolei przy ryczałcie będą trzy stawki składki zdrowotnej. Nie można jeszcze dokładnie powiedzieć, jakie będą to kwoty, bo będą zależeć od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2021 roku (a tę kwotę poznamy dopiero w styczniu). Przy założeniu, że będzie to kwota 6 tys. zł, składka zdrowotna dla ryczałtowców wyniesie miesięcznie:

  • przy rocznych przychodach do 60 tys. zł - 324 zł

  • przy rocznych przychodach 60-300 tys. zł -  540 zł

  • przy rocznych przychodach ponad 300 tys. zł - 972 zł.

Emerytury bez podatku (zdjęcie ilustracyjne)Polski Ład. ZUS potwierdza, że najbiedniejsi emeryci nie zyskają ani grosza

Składki ZUS w 2022 r. Można skorzystać z preferencji

Wspomniana kwota 1211,28 zł - suma składek ZUS: emerytalnej, rentowej, chorobowej, wypadkowej i na Fundusz Pracy - to tzw. duży ZUS. Warto jednak pamiętać, że część osób może płacić nieco mniej.

Początkujący przedsiębiorcy mogą przez pierwszych sześć miesięcy działalności skorzystać z tzw. ulgi na start i w ogóle nie opłacać składek na ubezpieczenie społeczne. Wówczas jedynym ich obciążeniem jest składka zdrowotna.

Przez kolejne 24 miesiące przedsiębiorcy mogą opłacać składki na preferencyjnych warunkach. W 2022 r. będzie to 270,63 zł (bez składki zdrowotnej). 

Przedsiębiorcy, których przychód nie przekroczył 120 tys. w 2021 r., mogą też skorzystać z obniżenia składek w ramach tzw. małego ZUS plus. Wówczas składki ZUS są zależne od poziomu dochodów - mogą okazać się o kilkaset złotych niższe niż "standardowe". Mały ZUS plus jest dostępny maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu każdych 60 miesięcy.

Gertruda Uścińska, prezes ZUSZmiany w 500 plus od nowego roku. Prezeska ZUS: Będziemy gotowi na czas

Więcej o: