Ponowne przeliczenie emerytury 2021. ZUS nie rozpatrzy wszystkich wniosków

Pracujący emeryt może złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury. Jednak, jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, większość wniosków składana jest bezzasadnie i zostaje z automatu odrzucona. Dlaczego? Ponowne przeliczenie emerytury możliwe jest tylko w niektórych przypadkach.

Do oddziałów ZUS wpływała masa wniosków o ponowne przeliczenie emerytury, bo świadczeniobiorcy nie wiedzieli, że taka opcja jest brana pod uwagę wyłącznie w uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach. Którzy emeryci mogą wystąpić o ponowne przeliczenie świadczenia po 65. roku życia?

Pracujący emeryt a ponowne przeliczenie emerytury 2021

Jak informuje ZUS, ponowne przeliczenie emerytury jest możliwe w przypadku osób pracujących, które osiągnęły wiek emerytalny - czyli nadal odprowadzają składki. Drugim powodem ponownego przeliczenia emerytury może być również odnalezienie brakujących dokumentów sprzed 1999 roku, które informują o świadczeniu pracy.

Zastosowanie nowych tablic GUS, dotyczących średniej długości życia, ma natomiast sens tylko wobec osób, które przeszły/przejdą na emeryturę między 1 kwietnia 2021 a 31 marca 2022. Jak podaje infor.pl, przeliczanie "starych" emerytur nie spełnia wyżej wymienionych przesłanek - wówczas emeryci muszą liczyć się z decyzją odmowną.

- Krótko mówiąc, przeliczenie jest możliwe tylko wtedy, gdy emeryt dalej pracuje i na jego konto wpływają składki lub wtedy, gdy pomimo przyznania mu (po osiągnięciu wieku emerytalnego) prawa do emerytury kontynuuje działalność zawodową i dlatego ZUS nie rozpoczął jeszcze wypłaty jego emerytury - wyjaśnia w rozmowie z portalem rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku Iwona Kowalska-Matis.

Przeczytaj więcej o emeryturach na stronie głównej Gazeta.pl

Ponowne przeliczenie emerytury 2021. Najwięcej wniosków wpływa od osób z tzw. starego systemu

Najwięcej wniosków w sprawie ponownego przeliczenia emerytury wpływa od osób z tzw. starego systemu oraz od niepracujących emerytów z "nowego systemu". Osoby te składają wnioski, najczęściej powołując się właśnie na nowe tabele GUS. - Składanie wniosków jest bezcelowe i generuje tylko niepotrzebną "papierologię" - dodaje w infor.pl Iwona Kowalska-Matis.

Ponowne przeliczenie emerytury 2021. Jaki złożyć wniosek?

Aby Zakład Ubezpieczeń Społecznej ponownie przeliczył emeryturę, musi zostać złożony specjalny wniosek. Jest to druk ERPO dostępny na stronie ZUS, ale też w oddziałach stacjonarnych. Warto zaznaczyć, że gdy świadczenie wyliczone po raz kolejny przez ZUS okaże się niższe niż dotychczasowe, to wnioskodawca nie traci prawa do wyższej, dotychczasowej emerytury.

Wniosek można złożyć w ZUS na trzy sposoby:

  • osobiście - w najbliższym oddziale ZUS;
  • listownie - wysyłając dokument do oddziału ZUS-u za pośrednictwem poczty;
  • elektronicznie - korzystając z platformy PUE ZUS.

W druku należy zaznaczyć sposoby komunikacji ze strony ZUS. Może wybrać opcję stacjonarną, pocztową lub elektroniczną.

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]
Więcej o: