Cybersłużby będą pobierać wysokie świadczenia. Znamy stawki

Świadczenia dla pracowników cybersłużb, nie licząc wynagrodzenia, wyniosą od 2 tys. do nawet 30 tys. zł. Dokładna kwota będzie zależna od doświadczenia zawodowego w realizacji zadań w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Ministerstwo cyfryzacji przedstawiło w czwartek (30 grudnia) projekt rozporządzenia w sprawie wysokości świadczenia dla funkcjonariuszy walczących z cyberprzestrzępczością. Regulacja daje również podstawy do utworzenie Funduszu Cyberbezpieczeństwa, z którego będą pochodzić środki na wypłatę świadczenia teleinformatycznego dla pracowników cybersłużb.

Andrzej Duda Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości powstanie w 2025 r.

Wysokie świadczenia dla cybersłużb. Nawet 30 tys. zł

Jak czytamy w rozporządzeniu, świadczenia dla funkcjonariuszy cybersłużb poza wynagrodzeniem wyniosą od 2 tys. zł do 30 tys. zł. Przykładowo osoba z doświadczeniem zawodowym do 3 lat będzie mogła uzyskać świadczenie w wysokości do 12 tys. zł. W przypadku doświadczenia od 3 do 5 lat świadczenie wyniesie do 18 tys. zł. Najwięcej zyskają jednak osoby, których doświadczenie zawodowe wynosi powyżej 5 lat, gdyż mogą liczyć nawet na 30 tys. zł świadczenia.

Dotyczy to zadań z zakresu cyberbezpieczeństwa, takich jak:

  • analiza szkodliwego oprogramowania,
  • badanie bezpieczeństwa, podatności i testowanie sprzętu lub oprogramowania,
  • ocena bezpieczeństwa systemów IT - w tym testy penetracyjne i audyty bezpieczeństwa,
  • prowadzenie specjalistycznych analiz cyberbezpieczeństwa i wykrywanie nowych podatności
  • rozwijanie specjalistycznych narzędzi technicznych wspomagających realizację zadań z obszaru cyberbezpieczeństwa.

Natomiast w przypadku doświadczenia w kierowaniu jednostką organizacyjną przeznaczoną do realizacji zadań z zakresu cyberbezpieczeństwa, prowadzeniu działań prewencyjnych zwiększających cyberbezpieczeństwo i zaawansowanej obsłudze incydentów, świadczenie może wynieść nawet 25 tys. zł. Tak jak wyżej, najwyższa kwota przysługuje osobom z doświadczeniem powyżej 5 lat. Szczegóły dotyczące świadczeń można znaleźć w projekcie rozporządzenia.

Przeczytaj więcej informacji o świadczeniach na stronie głównej Gazeta.pl

. Rząd tworzy nową jednostkę. Będzie mogła hakować urządzenia Polaków

Ministerstwo Cyfryzacji tłumaczy wysokość świadczeń. "Znajdują uzasadnienie w realiach rynkowych"

"Progi finansowe zostały przygotowane w taki sposób, by zapewnić najwyższe wartości świadczeń dla wąskiej grupy specjalistów zajmujących się technicznymi aspektami cyberbezpieczeństwa. Tych specjalistów jest niewielu i są oni szczególnie poszukiwani na rynku pracy. Ustalane rozporządzeniem przedziały i wartości świadczenia teleinformatycznego znajdują uzasadnienie w tej sytuacji rynkowej" - czytamy w uzasadnieniu. Świadczenie otrzyma ok. 1000 osób - szacuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Zobacz wideo "Cyberprzestępcy nie śpią". Ochrona danych największym wyzwaniem dla firm w czasie pandemii?
Więcej o: