Polski Ład dla dzieci - 12 tys. zł kapitału opiekuńczego. Wnioski już od 1 stycznia [PORADNIK]

Już od 1 stycznia rodzice mogą składać wnioski do ZUS o przyznanie nowego świadczenia na drugie i kolejne dziecko, będące między 12. a 36. miesiącem życia. Gdzie trzeba złożyć wniosek i jakie są zasady wypłaty kapitału opiekuńczego?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy regulowany jest przez ustawę z 17 listopada 2021 roku o RKO. Zgodnie z zapisami, dodatkowe 12 tysięcy złotych będzie przyznawane na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie, będące w wieku od 12. do 36. miesiąca życia. Świadczenie przyznawane jest bez względu na wysokość dochodu rodziny.

Zobacz wideo Ekspertka wyjaśnia, dlaczego inflacja najbardziej dotknie najbiedniejszych

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy już od 1 stycznia 2022 roku - zasady

W ustawie zapisano, że świadczenie 12 tys. złotych należy się od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12. miesiąc życia, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko ukończy 36. miesiąc życia. W praktyce oznacza to, że jeśli dziecko ukończy 12. miesiąc życia 12 marca 2022 roku, to świadczenie może być przyznane od 1 marca 2022 roku do 28 lutego 2021 roku.

RKO przysługuje matce i ojcu dziecka oraz osobie, która przyjęła je na wychowanie i wystąpiła z wnioskiem do sądu o jego przysposobienie. O świadczenie może też wnioskować rodzic samotnie wychowujący dziecko, a także pozostający w związku małżeńskim i partnerskim (zgodnie z ustawą, stan cywilny nie ma znaczenia przy wypłacie pieniędzy). W przypadku osób rozwiedzionych świadczenie przypada rodzicowi, z którym dziecko mieszka i pozostaje na jego utrzymaniu. Jeśli dziecko jest naprzemiennie pod opieką matki i ojca, to świadczenie będzie podzielone na pół.

12 tys. zł wypłacane będzie w miesięcznych ratach po 500 zł lub 1000 zł - decyzję, o sposobie wypłaty świadczenia podejmą rodzice dzieci. Ponadto matka lub ojciec będą mieli też prawo do zmiany miesięcznej kwoty świadczenia, ale tylko raz w całym okresie jego pobierania.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl. 

.. Polski Ład miał być uderzeniem w najbogatszchm. Skończy się na klapsie

Czy o świadczenie mogą wnioskować rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2022 r.?

Zgodnie z poprawkami w ustawie, o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy mogą się zwracać nie tylko rodzice, których dzieci urodzą się po 1 stycznia 2022 roku lub po tej dacie osiągną 12. miesiąc życia. Świadczenie może być przyznane też dla dzieci, które urodziły się do 31 grudnia 2021 roku, pod warunkiem, że do tego czasu dziecko nie skończy 36. miesiąca życia. W takiej sytuacji jednak rodzice nie mogą liczyć na pełną wysokość RKO.

Kapitał zostanie zmniejszony o 500 złotych za każdy miesiąc przypadający od miesiąca, w którym dziecko skończyło 12. miesiąc życia, do miesiąca poprzedzającego wejście w życie ustawy, czyli do grudnia 2021 roku.

Zgodnie z ustawą, jeśli rodzice mają dziecko w wieku 19 i 2 lat, to świadczenie zostanie przyznane na młodsze z dzieci. Ustawowa definicja zakłada, że pierwsze dziecko to najstarszy potomek - i osiągnięcie przez niego pełnoletniości jest bez znaczenia.

Podwyżka dla dwóch milinów polaków (zdjęcie ilustracyjne) Podwyżka dla dwóch milionów Polaków. Ale wielu może jej nie odczuć

Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - gdzie złożyć?

Wnioski o przyznanie RKO można składać od 1 stycznia 2022 roku w sposób elektroniczny - za pośrednictwem PUE ZUS, portalu Emp@tia i bankowości elektronicznej. Od 4 stycznia 2022 r. taka usługa będzie dostępna w pięciu bankach, a w kolejnych dniach będą dołączać do nich kolejne. Pełna lista znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina

We wniosku należy zawrzeć dane, takie jak: imię, nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, telefon, adres e-mail, dane pierwszego dziecka w rodzinie oraz potomka, na które mają być przyznane pieniądze oraz dane małżonka lub drugiego rodzica dziecka. Należy podać też numer konta - świadczenie będzie wypłacane w formie bezgotówkowej.

Więcej o: