Prezes NBP nie będzie się już zajmował fałszywkami. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Narodowym Banku Polski oraz nowelizację kodeksu karnego. Prezes NBP w związku z tym straci dyspozycję do zajmowania się sfałszowanymi banknotami.

Prezydent Andrzej Duda we wtorek 4 stycznia podpisał ustawę z 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy Kodeks karny wykonawczy. Nowelizacja przenosi kompetencje do ustalania zasad postępowania z fałszywymi banknotami z prezesa NBP na ministra sprawiedliwości. Przepisy przynoszą również zmiany w wynagradzaniu więźniów za pracę.

Zobacz wideo Technologie ułatwiają obowiązki domowe

Fałszywe banknoty przechodzą od prezesa NBP do ministra sprawiedliwości

Dotychczas organem określającym warunki i tryb postępowania przy zatrzymaniu "znaków pieniężnych podejrzanych co do autentyczności oraz postępowania z takimi znakami" był Prezes Narodowego Banku Polskiego. Obecnie będzie nim Minister Sprawiedliwości, działający w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii prezesa NBP - wynika z podpisanej przez prezydenta nowelizacji. 

Więcej informacji z kraju na stronie głównej Gazeta.pl 

Ustawa wchodzi w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP. W praktyce przenosi proces wykrywania fałszywych banknotów z NBP na Ministerstwo Sprawiedliwości.

W uzasadnieniu ustawy czytamy, że jej celem było dostosowanie ustawy o NBP do wymogów konstytucyjnych. Rozporządzenie prezesa NBP z 31 sierpnia 1989 w sprawie fałszywych banknotów nie może być bowiem powszechnie obowiązującym prawem, argumentował rząd. Warunki postępowania z fałszywymi banknotami mają zostać określone w ministerialnym rozporządzeniu. 

Więźniowie otrzymają mniej za swoją pracę

Nowelizacja zwiększa również potrącenie z wynagrodzenia za pracę, które przysługuje skazanym. Potrącenie rośnie z 45 do 51 proc. Środki pobrane z tego tytułu zostaną przekazane do Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Te przepisy wchodzą w życie w następny dzień po ogłoszeniu nowelizacji w Dzienniku Ustaw. 

Więcej o: