Polski Ład. List doradców podatkowych do Morawieckiego. "Spełnia się najczarniejszy scenariusz"

"Polski Ład boleśnie dotyka kolejne grupy zawodowe, a to dopiero początek. W lutym czeka nas tsunami podatkowe" - pisze prof. Adam Mariański, szef Krajowej Rady Doradców Podatkowych w liście otwartym do premiera Mateusza Morawieckiego. "Apeluję o ponowne, szerokie konsultacje społeczne uchwalonych przepisów podatkowych, a następnie ich pilną nowelizację" - czytamy.

"Na naszych oczach spełnia się właśnie najczarniejszy scenariusz, o którym, my, doradcy podatkowi, ostrzegaliśmy od wielu miesięcy. Polski Ład, całkowicie nieprzemyślana rewolucja podatkowa, boleśnie dotyka kolejne grupy zawodowe" - czytamy w liście otwartym do premiera.

"Już w pierwszych dniach obowiązywania nowych przepisów okazuje się, że podwyżka podatków dotyka kolejne grupy zawodowe, emerytów, osoby samotnie wychowujące dzieci, podejmujące pracę na dwóch etatach, osoby niepełnosprawne. A to dopiero początek" - podkreślono.

Przeczytaj więcej informacji o Polskim Ładzie na stronie głównej Gazeta.pl

Doradcy podatkowi ostrzegają: Czeka nas załamanie finansów publicznych

Prof. Adam Mariański, szef Krajowej Rady Doradców Podatkowych ostrzega, że "w kolejnych tygodniach, miesiącach, a następnie podczas dokonywania rozliczenia rocznego PIT do 30 kwietnia 2023 roku okaże się, jak duża grupa polskich obywateli została w sposób całkowicie chaotyczny i niesprawiedliwy obarczona dodatkowymi podatkami". Jednak w lutym "czeka nas jeszcze tsunami związane z obciążeniami podatkowymi małych i średnich polskich firm, które będą musiały wywróżyć jaka forma opodatkowania przyniesie im najmniejsze podwyżki podatków".

Jak zaznaczył przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, "długookresowym skutkiem tego chaosu będzie przede wszystkim znaczący spadek wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, ale także drastyczny spadek wpływów z daniny solidarnościowej. Tego spadku nie zrównoważą wpływy z CIT, wobec wprowadzonych licznych preferencji i ulg". Następnie ostrzega: "Czeka nas załamanie finansów publicznych, najpierw jednostek samorządu terytorialnego, a następnie państwa".

W liście otwartym szef Krajowej Rady Doradców Podatkowych zaapelował do premiera Mateusza Morawieckiego o "ponowne, szerokie konsultacje społeczne już uchwalonych przepisów podatkowych Polskiego Ładu, a następnie ich pilną nowelizację". Prof. Adam Mariański podkreślił, że "przepisów nie mogą tworzyć osoby, które nie znają podstawowych mechanizmów prawa podatkowego, nie wiedzą, jak oblicza się zaliczki na podatek, jakie są różnice w źródłach przychodów. Takie sytuacje, jak opisane powyżej w tym liście, w demokratycznym państwie prawa nie powinny mieć nigdy miejsca".

Dlatego mocno wierzę, że wspólnymi siłami, współpracując i wsłuchując się w głos wszystkich zainteresowanych stron, uda nam się wyprowadzić polskich podatników z największego od kilkunastu lat kryzysu. W innym wypadku grozi nam wielki chaos, a to będzie miało konsekwencje w ogromnym spadku zaufania do polskiego państwa, a w konsekwencji obniżce dochodów budżetowych. Razem możemy jeszcze zmniejszyć skutki chaosu i niesprawiedliwości w podatkach

- podsumował prof. Adam Mariański, szef Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Polski Ład. Rozporządzenie ministra finansów jest "niezgodne z aktami wyższego rzędu i wymaga niezwłocznego uchylenia"

Natomiast Krajowa Rada Doradców Podatkowych opublikowała w poniedziałek (10 stycznia) opinię prawną w przedmiocie rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które w piątek (7 stycznia) zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Doradcy podatkowi ocenili, że "wydając rozporządzenie, zamiast ugasić pożar, dolano oliwy do ognia". Ich zdaniem jest ono niezgodne z aktami wyższego rzędu i wymaga niezwłocznego uchylenia.

Eksperci zauważają również, że w przypadku, gdy przepisy aktu normatywnego rangi rozporządzenia stoją w rozbieżności z przepisami aktu normatywnego rangi ustawy, niedopuszczalne jest stosowanie przepisów rozporządzenia. Dorady podatkowi wskazują, że "hierarchia aktów normatywnych wynika bowiem wprost z treści art. 87 ust. 1 Konstytucji RP", a wydane przez Ministerstwo Finansów rozporządzenie "narusza art. 217 Konstytucji".

Zobacz wideo Gawkowski o Polskim Ładzie: To nie jest Polski Ład, tylko Polski Nieład
Więcej o: