Rolniczy handel detaliczny. Wyższe zwolnienie z podatku dla rolników. Andrzej Duda podpisał ustawę

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dotyczącą rolniczego handlu detalicznego. Nowe przepisy mają ułatwić rolnikom sprzedaż ich własnych produktów, natomiast przychody z tego tytułu do 100 tys. zł będą zwolnione z podatku.

Rolniczy handel detaliczny to specyficzna forma handlu detalicznego, funkcjonująca w Polsce od 2017 r. Jest dedykowana rolnikom prowadzącym produkcję żywności, w celu jej wprowadzenia na rynek na małą skalę. W ramach takiego handlu możliwa jest produkcja, w tym przetwórstwo żywności na małą skalę, i jej zbywanie konsumentom finalnym, a także zakładom prowadzącym handel detaliczny (takim jak np. sklepy, restauracje, stołówki) z przeznaczaniem dla konsumenta finalnego.

Zmiany przepisów wynikają z założeń przyjętych w dokumencie rządowym Polski Ład, w którym zawarto m.in. inicjatywę "Uwolnienie rolniczego handlu detalicznego (RHD)" - czytamy w komunikacie kancelarii prezydenta.

Ustawa o rolnictwie przyjęta. Co zmienia?

Ustawa z 15 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Podnosi ona z 40 tys. do 100 tys. zł kwotę przychodów, które będą zwolnione od podatku dochodowego z tytułu rolniczego handlu detalicznego. Zrezygnowano również z maksymalnych limitów zbywania żywności w odniesieniu do sprzedaży konsumentom finalnym.

Dostawy żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego będą mogły odbywać się na terytorium całego kraju. Natomiast produkty żywnościowe pochodzenia zwierzęcego lub mieszane (roślinno-zwierzęce) będą mogły być - tak jak dotychczas - sprzedawane tylko na terenie województwa, gdzie zostały wyprodukowane, a także powiatów ościennych.

Przeczytaj więcej informacji o rolnictwie na stronie głównej Gazeta.pl

Doprecyzowano, że rolniczy handel detaliczny polega na produkcji żywności zawierającej co najmniej jeden składnik pochodzący w całości z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że przepis zwiększający kwotę przychodów zwolnioną z podatku dochodowego ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych będzie mieć zastosowanie z mocą wsteczną, tj. od dnia 1 stycznia 2022 r.

Zobacz wideo Ten laptop przetrwał starcie z Cyberpunkiem 2077. Victus by HP 16 zaskakuje wydajnością [TOPtech]
Więcej o: