Zasiłek rodzinny 2022 i jego dodatki. Dla kogo? Gdzie i kiedy złożyć wniosek? [PORADNIK]

Zasiłek rodzinny w 2022 roku stanowi jedną z form wsparcia rodziców. Jego celem jest częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Jakie są dodatki do zasiłku? Gdzie i kiedy złożyć wniosek? Komu przysługuje? Wyjaśniamy.

O zasiłek rodzinny mogą starać się rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Aby je otrzymać, należy spełnić kilka wymogów, a głównym jest kryterium dochodowe, które jest bardzo niskie, podobnie zresztą jak i wysokość świadczenia. 

Zobacz wideo Jakie mogą być skutki wprowadzenia dochodu podstawowego?

Zasiłek rodzinny 2022. Ile wynosi? Dla kogo? Jaki jest próg dochodowy, pozwalający na przyznanie świadczenia?

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka czy opiekunowi faktycznemu dziecka. Świadczenie należy się także osobie uczącej, która nie ukończyła 21. roku życia, a także która nie ukończyła 24 lat i kontynuuje naukę w szkole wyższej oraz ma orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności 

Aby świadczenie zostało przyznane, nie można przekroczyć określonego progu dochodowego w przeliczeniu na jedną osobę. W 2022 roku wynosi on 674,00 zł. 0d tej reguły jest jednak pewien wyjątek. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, to kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 764,00 zł.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Zasiłek wypłacany jest w trzech kwotach w zależności od odgórnie postawionych kryteriów. Świadczenie w wysokości 95 zł przysługuje na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia, 124,00 zł - na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia, a 135,00 zł - na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Kiedy możemy liczyć na dodatki do zasiłku rodzinnego?

Osoby, którym przyznano zasiłek rodzinny, mogą także otrzymać dodatki do świadczenia. Przysługują one z tytułu: 

  • urodzenia dziecka (do ukończenia pierwszego roku życia, jednorazowa wypłata 1000,00 zł, w przypadku bliźniąt 2000 zł);
  • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400 zł miesięcznie przez maksymalnie rok kalendarzowy, 6 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu, lub 72 miesiące kalendarzowe, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności);
  • samotnego wychowywania dziecka (193,00 zł miesięcznie na dziecko i nie więcej niż 386,00 zł na wszystkie dzieci, w przypadku gdy drugi z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, lub powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone); 
  • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (95 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego);
  • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia, 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia);
  • rozpoczęcia roku szkolnego (raz z roku w wysokości 100,00 zł na dziecko, które pobiera naukę w przedszkolu lub szkole);
  • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na dziecko, które zamieszkało w innej miejscowości np. w internacie - 113,00 zł miesięcznie, a w przypadku dojazdów 69,00 zł miesięcznie).

Gdzie i do kiedy należy złożyć wniosek o zasiłek rodzinny 2022?

Zasiłek rodzinny przyznawany jest na dany okres zasiłkowy. Trwa on od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego, co oznacza, iż obecny zakończy się 31 października 2022. Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 będzie można składać od 1 lipca online lub od 1 sierpnia w formie papierowej. Wnioski na trwający okres można składać w dowolnym terminie. 

Z dokumentem należy udać się do miejscowego urzędu gminy lub miasta. W danej miejscowości zadanie to może być realizowane przez Miejski lub Gminny Ośrodek Opieki Społecznej, dlatego warto wcześniej to sprawdzić. Wniosek można złożyć również przez internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - Emp@tia. Stosowne formularze o przyznanie świadczenia znajdziecie tutaj

>>>>> Siema! Gazeta.pl kolejny już raz gra #JedenDzieńDłużej dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Każde dodatkowe wsparcie dla tej akcji jest bezcenne. Licytujcie i kwestujcie razem z nami!

Więcej o: