Ile wynosi świadczenie rehabilitacyjne? Jak długo można je pobierać? [PORADNIK]

Świadczenia rehabilitacyjnego nie należy mylić z zasiłkiem chorobowym. Jest ono przyznawane - jak wskazuje nazwa - na okres rehabilitacji po chorobie, a za jego wypłacanie odpowiada ZUS. Ile wynosi świadczenie rehabilitacyjne? Jak długo można je pobierać? Kto ma szansę je uzyskać? Odpowiadamy.

O świadczeniu rehabilitacyjnym możemy mówić wówczas, gdy niezdolność do pracy jest o wiele dłuższa niż choroba i ubezpieczony wymaga przed powrotem do pracy rekonwalescencji lub rehabilitacji. Świadczenie jest przyznawane po spełnieniu konkretnych wymogów. 

Zobacz wideo "Pytanie, na które nie umie odpowiedzieć infolinia Polskiego Ładu" [Q&A]

Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne? Kiedy należy złożyć wniosek

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje osobom, które wyczerpały okres pobierania zasiłku chorobowego i są nadal niezdolne do pracy. Oczywiście dotyczy to tych, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym. O przyznaniu świadczenia decyduje lekarz orzecznik z ZUS-u. Są jednak wyjątki, w których świadczenie rehabilitacyjne nie będzie przysługiwało pracownikowi. Stanie się tak jeśli:

  • masz przyznaną emeryturę,
  • pobierasz zasiłek dla bezrobotnych albo zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne,
  • masz przyznaną rentę z powodu niezdolności do pracy, masz nauczycielskie świadczenie, kompensacyjne, rodzicielskie świadczenie uzupełniające albo jesteś na urlopie dla poratowania zdrowia,
  • jesteś na urlopie bezpłatnym albo urlopie wychowawczym,
  • odbywasz karę pozbawienia wolności albo jesteś osobą tymczasowo aresztowaną i NIE masz skierowania do pracy.

Kluczową kwestią w sprawie otrzymania świadczenia rehabilitacyjnego jest złożenie wniosku w ZUS, a właściwie termin jego złożenia. Należy to zrobić przynajmniej 6 tygodni przed zakończeniem pobierania zasiłku chorobowego. Jeśli wniosek o świadczenie rehabilitacyjne nie zostanie złożony w podanym terminie, pracodawca powinien uznać Twoją nieobecność w pracy i za ten okres wynagrodzenie nie zostanie wypłacone. 

Do tego potrzebne będą formularz ZNp-7, OL-9 (zaświadczenie o stanie zdrowia) i OL-10 (wywiad zawodowy z miejsca pracy, ale nie jest on konieczny, jeśli niezdolność do pracy powstała po okresie ubezpieczenia, jeśli składasz wniosek o przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego lub prowadzisz działalność pozarolniczą). 

Dzwony, zdjęcie ilustracyjne2 tys. euro kary za... zbyt często bijące dzwony w kościele

Ile wynosi świadczenie rehabilitacyjne? Jak długo można je pobierać?

Świadczenie rehabilitacyjne można otrzymywać maksymalnie przez 12 miesięcy. Jest ono przyznawane jednorazowo lub w częściach. ZUS podaje na swojej stronie, że termin na rozpatrzenie wniosku i wypłatę świadczenia rehabilitacyjnego wynosi 60 dni od daty wpływu kompletnego wniosku, a w przypadku badania przez komisję lekarską - 30 dni od daty wydania orzeczenia.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego nie jest jednakowa dla wszystkich. Ustawa mówi, że świadczenie rehabilitacyjne wynosi:

  • 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za pierwsze trzy miesiące,
  • 75% tej podstawy za pozostały okres,
  • 100% tej podstawy, jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży,
  • 100% podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli niezdolność do pracy lub niemożność wykonywania pracy, powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

>>>>> Siema! Gazeta.pl kolejny już raz gra #JedenDzieńDłużej dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Każde dodatkowe wsparcie dla tej akcji jest bezcenne. Licytujcie i kwestujcie razem z nami!

Pokazała paragon z restauracji w ZakopanemPokazała paragon z restauracji w Zakopanem. "Brakuje mi słów, żeby to opisać"

Więcej o: