Wojsko wysyła listy. Wyjaśniamy, o co chodzi. "Uzupełnienie potrzeb mobilizacyjnych"

Wojskowa Komenda Uzupełnień rozsyła listy do rezerwistów w celu mobilizacyjnego uzupełnienia stanu osobowego jednostek wojskowych. Według informacji Gazeta.pl ma to być rutynową działalnością Sił Zbrojnych RP stanowiący stały element przygotowywania do obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

"Wezwania do wojskowych komend uzupełnień mogą otrzymać żołnierze rezerwy, którzy do tej pory byli planowani na uzupełnienie potrzeb mobilizacyjnych jednostek wojskowych, spełniający wymagania do przeznaczenia na określone stanowiska służbowe" - poinformowała nas płk Joanna Klejszmit, rzecznik prasowy Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. 

Zobacz wideo W jakiej kondycji jest polskie wojsko? Gen. Gocuł: Nie potrafimy określić celu rozwoju armii

WKU. Kim są rezerwiści?

Żołnierzem rezerwy jest osoba, która złożyła przysięgę wojskową i została przeniesiona do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej. Żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe, tworzą Narodowe Siły Rezerwowe. Obowiązkiem stawienie się na służbie wojskowej podlegają obywatele, którzy mają od 18 do 55 lat.  

Listy wysłane do rezerwistów w związku z potrzebą mobilizacyjną mają być rutynową działalnością Sił Zbrojnych RP stanowiący stały element przygotowywania do obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (ustawa z dnia 21 listopada 1967 r.). 

O tym, ilu rezerwistów jest w Polsce i jaka część z nich dostała wezwanie, wojsko woli nie informować ze względu na to, że "wezwania skierowane do żołnierzy rezerwy dotyczą przygotowań sił zbrojnych do realizacji zadań w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny", dlatego szczegóły muszą pozostać informacją niejawną.

WKU wysyła listy. Kogo szukają?

Udało nam się ustalić, jakie kryteria powinien spełniać żołnierz brany pod uwagę przez Wojsko Polskie.  

"W procesie określania potrzeb mobilizacyjnego uzupełnienia zasadnicze kryteria, jakimi kierują się organy wojskowe to, m.in.: wyszkolenie wojskowe albo kwalifikacje żołnierza rezerwy, jego stan zdrowia, wiek oraz odległość zamieszkania do miejsca dyslokacji jednostki wojskowej, do której mają być powołani w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny" - tłumaczy nam płk Joanna Klejszmit.  

Więcej informacji gospodarczych na stronie głównej Gazeta.pl

Wojskowe komendy uzupełnień wzywają żołnierzy rezerwy w celu aktualizacji posiadanych przez nich przydziałów mobilizacyjnych bądź też – w odpowiedzi na zgłaszane w tym zakresie zapotrzebowania dowódców jednostek wojskowych - nadania nowych przydziałów. Zaproszenie żołnierza rezerwy do wojskowej komendy uzupełnień może również wiązać się z potrzebą dokonania aktualizacji danych ewidencyjnych.   

WKU. Mobilizacja rezerwistów

Według informacji Sztabu Generalnego Wojska Polskiego aktualna mobilizacja nie wiąże się ze zwiększeniem zapotrzebowania jednostek wojskowych np. na wypadek konfliktu na Ukrainie, jest to jedynie rutynowa działalność Sił Zbrojnych RP, realizowana planowo. Zasadniczym kryterium wezwań kierowanych do żołnierzy rezerwy była potrzeba zmiany lub aktualizacji przydziałów mobilizacyjnych. 

"W celu zapewnienia mobilizacyjnego uzupełnienia stanu osobowego jednostek wojskowych, żołnierze rezerwy są aktualnie wzywani do wojskowych komend uzupełnień, w tym w sprawach dotyczących posiadanych przez nich lub planowanych do nadania przydziałów mobilizacyjnych" - poinformowała nas płk Joanna Klejszmit. 

Jak udało nam się ustalić, wśród osób wzywanych do wojskowych komend uzupełnień mogą być również kobiety posiadające status żołnierza rezerwy, których wyszkolenie lub kwalifikacje zostaną uznane za przydatne w wojsku. 

Więcej o: