Supermarket czytelnią. Sklepy prześcigają się w sposobach na obejście zakazu handlu w niedzielę

Od lutego obowiązuje przepis, który ma ograniczyć liczbę otwartych sklepów w niedziele niehandlowe, które do tej pory korzystały z "furtek" w ustawie. W związku z tym kolejne placówki szukają rozwiązań, które pozwolą im otworzyć sklep w niedzielę. Jeden ze sklepów zmienił się m.in. w czytelnię.

"U nas połączysz przyjemne z pożytecznym! Przeczytasz książkę i zrobisz zakupy. Jesteśmy otwarci w KAŻDĄ niedzielę od 9:00 do 19:00" - czytamy w mediach społecznościowych sklepu Intermarche, który znajduje się w Lipnie w województwie kujawsko-pomorskim.

Zobacz wideo Koronawirus a handel. Jakie firmy wycofują się z Polski? Jakich sklepów stacjonarnych będzie mniej?

Sklepy szukają sposobów na ustawę o zakazie handlu w niedziele. "Jesteśmy klubem czytelnika"

"Jesteśmy klubem czytelnika, w którym możesz przeczytać, wypożyczyć i kupić książkę. Wspierajmy kulturę!" - czytamy w kolejnym wpisie. Małymi literami sklep poinformował, że chętni mogą zrobić tam, oczywiście w trakcie lektury, zakupy. Pomysł sklepu bazuje na podpunkcie 10. w art 6 ust. 1 ustawy, gdzie z ograniczeń handlu w niedziele wyłączono placówki handlowe w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku - wówczas nie muszą spełniać konieczności uzyskiwania 40 proc. z działalności np. czytelniczej.

Użytkownicy mediów społecznościowych dość mocno podzielili się w komentarzach. Niektórzy chwalą sklep za pomysłowość, inni zauważają, że w ten sposób pracownicy nie mogą liczyć na dzień wolny od pracy.

Jak już pisaliśmy wcześniej, inny sklep tej samej sieci umieścił u wejścia napis, który sugeruje, że jest to "dworzec autobusowy". W okolicy marketu znajduje się bowiem przystanek, który obsługuje jedną linię. Obok "dworca" powstała też "poczekalnia" czynna przez siedem dni w tygodniu.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Sklep (zdjęcie ilustracyjne)Sklep obok przystanku ogłosił się "dworcem". Co z zakazem handlu?

Niedziele handlowe 2022 - jakie są wyjątki od ustawy?

Nowe przepisy sprawiły, że w następnych dniach prawdopodobnie będziemy świadkami kolejnych pomysłów sieci handlowych na to, by móc działać w niedziele niehandlowe - których w 2022 roku jest większość. Niedziele handlowe wypadają bowiem tylko siedem razy w roku. Najbliższa niedziela, podczas której mogą być otwarte wszystkie sklepy, wypada dopiero w kwietniu.

Żabka ma np. zamiar obchodzić zakaz w inny sposób. Zgodnie z przepisami, małe sklepy osiedlowe mogą być otwarte we wszystkie niedziele, jednak obsługa musi być prowadzona jedynie przez właścicieli sklepów lub ich rodziny. Zatrudnieni pracownicy mają z kolei pracować np. przy wykładaniu towarów na półki.

Zgodnie z ustawą, w niedziele niehandlowe mogą być otwarte sklepy:

 • na stacjach paliw płynnych;
 • w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami;
 • w aptekach i punktach aptecznych;
 • w zakładach leczniczych dla zwierząt;
 • w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami;
 • w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych;
 • w placówkach pocztowych w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320), w których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych;
 • w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich;
 • w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku;
 • w placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych;
 • w placówkach handlowych w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych;
 • w placówkach handlowych na dworcach w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 i 2400), w portach i przystaniach morskich w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 491) oraz w portach i przystaniach w rozumieniu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1863) - w zakresie związanym z bezpośrednią obsługą podróżnych;
 • w przypadku sprzedaży ryb w gospodarstwach rybackich, ze statku rybackiego i w placówkach handlowych zajmujących się wyłącznie odbiorem produktów rybnych;
 • w placówkach handlowych w portach lotniczych w rozumieniu ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 oraz z 2021 r. poz. 784 i 847);
 • w strefach wolnocłowych;
 • w środkach transportu, na statkach, a także na morskich statkach handlowych, statkach powietrznych, platformach wiertniczych i innych morskich budowlach hydrotechnicznych;
 • na terenie jednostek penitencjarnych;
 • w placówkach handlowych na terenie jednostek wojskowych;
 • w sklepach internetowych i na platformach internetowych;
 • w przypadku handlu towarami z automatów;
 • w przypadku rolniczego handlu detalicznego w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021);
 • w hurtowniach farmaceutycznych;
 • w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego - w placówkach handlowych prowadzących handel wyłącznie maszynami rolniczymi, częściami zamiennymi do tych maszyn, materiałami eksploatacyjnymi do maszyn rolniczych, materiałami używanymi w trakcie bieżącej pracy maszyn rolniczych lub narzędziami do wymiany części zamiennych w maszynach rolniczych;
 • w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach;
 • w zakładach pogrzebowych;
 • w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek;
 • w piekarniach, cukierniach i lodziarniach, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi;
 • w placówkach handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna.

Zakupy (zdjęcie ilustracyjne)Sklepy otwarte w niedzielę 6 lutego. Gdzie można zrobić zakupy mimo zakazu?