Ulga dla klasy średniej 2022. Ile wyniesie kwota wolna od podatku? Nowe progi podatkowe

Polski Ład oznacza nowe ulgi podatkowe dla klasy średniej. Jakie ulgi zostały przygotowane? Ile wyniesie kwota wolna od podatku? Jakie są nowe progi podatkowe? Wyjaśniamy.
Zobacz wideo Czy Polski Ład wytrzyma zderzenie z rzeczywistością? Defratyka: Nie

Od 1 stycznia 2022 roku w życie wszedł Polski Ład, który wprowadził zmiany w podatku dochodowym osób fizycznych (PIT). Jakie ulgi zostały przygotowane dla klasy średniej?

Polski Ład. Kwota wolna od podatku 

Kwota wolna od podatku została podniesiona do 30 tys. złotych. Wcześniej było to 8 tys. złotych. Od 30 tys. złotych do 120 tys. złotych będzie to 17 proc. minus 5100 zł. Powyżej 120 tys. złotych będzie należało zapłacić 15 300 zł podatku oraz 32 proc. nadwyżki ponad 120 tysięcy.

Ulga podatkowa dla klasy średniej - nowe progi podatkowe

Ulga podatkowa dla klasy średniej została podzielona na dwa progi. Próg pierwszy to przedział 68 412 złotych - 102 588 złotych. W takiej sytuacji podatnik zapłaci rocznie od 3,91 złotych do nawet 286,84 złotych mniej. 

Drugi próg, według wyliczeń PITax.pl, obejmuje roczne pensje od 102 588 złotych do 133 692 złotych. Podatek, jaki będzie należało odprowadzić od takich zarobków, będzie mniejszy (w przedziale od 2 286,84 zł do 2,64 zł). 

Więcej o reformie podatkowej przeczytaj na Gazeta.pl

W pierwszym progu przy wzroście wynagrodzenia rośnie ulga. W drugim ulga maleje wraz ze wzrostem wynagrodzenia. Stawka podatkowa dla pierwszego progu wynosi 17 proc., a dla drugiego 32 proc. 

Ulga dla klasy średniej. Komu przysługuje?

Klasa średnia według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych to Polacy pracujący na etacie oraz przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, a ich roczne przychody wynoszą od 68 412 zł do 133 692 zł. 

Zmiany wprowadzane przez Polski Ład określają, komu przysługują ulgi. Będą mogły z nich skorzystać osoby, które miesięcznie zarabiają od 5 701 zł do 11 141 złotych brutto. Ulgi naliczane są automatycznie, więc nie trzeba dodatkowo składać żadnych świadczeń. 

Z ulgi będą mogły skorzystać także małżeństwa. Prawo do ulgi będzie przysługiwało każdemu z małżonków, gdy połowa łącznych przychodów obojga małżonków wyniesie co najmniej 68 412 zł i nie przekroczy 133 692 zł.

Więcej o: