Górnicy z PGG uzgodnili podwyżki na 2022 rok. Wynagrodzenie średnie wzrośnie do niemal 9 tys. zł

Górnicy z Polskiej Grupy Górniczej podpisali porozumienie o wzroście wynagrodzeń w 2022 roku. Pensje będą wyższe o 7,5 proc. i wyniosą średnio 8815 zł brutto.
Zobacz wideo ROZMOWA O PRACY | Odcinek 02 | STUDIA

Trzynaście organizacji związkowych podpisało porozumienie z PGG we wtorek 22 lutego, czym zakończyli spotkanie w Katowicach. Podpisano również porozumienie rozdzielające poszczególne kwoty między grupy zawodowe na tzw. dodatki gwarantowane - informuje Solidarność Górnicza. 

Górnicy z PGG dostaną podwyżki

Zgodnie z porozumieniem pensje górników mają wzrosnąć o 7,5 proc. To podwyżka średnio o 615 zł (do śr. 8815 zł brutto), którą dostanie 36 823 górników zatrudnionych w spółce (stan na 1 stycznia 2022 roku). Fundusz wynagrodzeń w 2022 roku wyniesie więc 3,8 mld zł. Sposób realizacji środków ma zostać ustalony w odrębnym porozumieniu. 

Ponadto strony zobowiązały się opracować jednolity regulamin płacowy, który ma wejść w życie 1 stycznia 2023 roku. "Jeśli plan się powiedzie, różnice pomiędzy wynagrodzeniami osób zajmujących te same stanowiska i wykonujących te same zadania, ale w różnych kopalniach, zostaną ostatecznie wyrównane" - piszą związkowcy. 

Zależało nam na tym, żeby górnik z każdej kopalni otrzymał taką samą podwyżkę wynikającą z ustalonego przeliczenia. Gdybyśmy chcieli podwyższać stawki w każdej z kopalń, ten wzrost - ze względu na obowiązujący w każdej z nich system premiowania - byłby różny. W jednej kopalni to byłoby to 8 zł, w innej - 20 zł

- komentuje przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" PGG SA Bogusław Hutek.

Więcej informacji z kraju na stronie głównej Gazeta.pl 

Podpisano również aneks w sprawie dodatków do przepracowanej dniówki roboczej:

  • robotnicy w wyrobiskach oraz osoby zajmujące stanowiska nierobotnicze (etat) w wyrobiskach otrzymają 94 zł dodatku za dniówkę,
  • pozostali robotnicy pod ziemią oraz pozostałe osoby zajmujące stanowiska nierobotnicze (etat) pod ziemią - 88,80 zł,
  • pracownicy przeróbki mechanicznej węgla - 81,80 zł,
  • pozostali pracownicy powierzchni - 54 zł.

PGG. Kolejne negocjacje z górnikami przebiegły sprawniej

Górnicy z PGG na początku roku walczyli o podwyżki oraz wynagrodzenie za nadgodziny, które wyrobili w 2021 roku. Zapowiadali strajk i blokowanie torów, którymi dostarczany jest węgiel. Konflikt jednak nie eskalował, choć pierwsze blokady i strajki miały miejsce. W połowie stycznia doszło jednak do porozumienia i górnicy otrzymali podwyżki do 8,2 tys. zł brutto. 

Więcej o: