Rozliczenie PIT 2022. Pierwsze wypłaty już na koncie. Kiedy można się spodziewać zwrotu podatku?

Urzędy skarbowe wypłaciły już pierwsze zwroty. Osoby, które rozliczyły się na początku możliwego terminu i zrobiły to drogą internetową, czekają krócej od klasycznie wypełnionego formularza. Rozliczać się można do 2 maja, więc tym, którzy jeszcze tego nie zrobili, przypominamy. Inaczej ulgi przepadną.

Fiskus może nas rozliczyć automatycznie i tak się stanie w przypadku osób, które nie zrobią tego samodzielnie do 2 maja (30 kwietnia przypada w sobotę). Trzeba się jednak liczyć z konsekwencjami. W takiej sytuacji nie będzie można skorzystać z ulg podatkowych. Rozliczyć się możemy za pośrednictwem portalu Twój e-PIT. 

Zobacz wideo Polski Ład. Na jakie pułapki trzeba uważać przy jednoosobowej działalności gospodarczej?

Rozliczenie PIT. Pierwsze zwroty już przyznane, kolejne czekają. Ile czeka się na pieniądze?

Zeznania podatkowe PIT można składać już od 15 lutego 2022 r. Termin rozliczania się do 2 maja obowiązuje podatników, którzy rozliczają się poprzez formularze PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. W przypadku druku PIT-28 czas jest jednak krótszy - termin rozliczenia skończył się 28 lutego.

Warto pamiętać o terminach wypłat. Zgodnie z treścią oficjalnej strony rządowej zwrotu podatku można się spodziewać w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia zeznania - jeżeli deklarację złożono w formie dokumentu papierowego lub 45 dni od dnia złożenia zeznania - jeżeli dokonano tego w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem usługi Twój e-PIT lub przez e-Deklaracje. Istnieje również możliwość założenia Karty Dużej Rodziny. Skraca ona czas oczekiwania na zwrot do 30 dni. 

Podatki - więcej informacji na ten temat przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Osoby, które w terminie 15 lutego - 2 maja nie złożyły deklaracji ani w formie papierowej, ani elektronicznej, będą czekać na zwrot nawet do 31 lipca 2022 roku. 

Najpopularniejszą deklaracją podatkową jest PIT 37. Składają ją osoby, które w 2021 roku otrzymywały swoje dochody z tytułu umowy o pracę, zleceniobiorcy, emeryci i renciści. Do tego doliczyć trzeba też osoby, które uzyskały przychody zwolnione z podatku w związku z zastosowaniem ulgi dla młodych (do 26. roku życia). Deklaracja ta dotyczy osób objętych skalą podatkową 17 i 32 proc. Osoby te nie mogą też prowadzić pozarolniczej działalności gospodarczej. 

Ulgi podatkowe 2022. Co można odliczyć w zeznaniu PIT? [LISTA]

W rozliczeniu podatkowym za 2021 rok można skorzystać z następujących ulg:

 • ulga na internet - odliczać można ją tylko w dwóch następujących po sobie latach, maksymalne odliczenie nie może przekroczyć 760 zł w skali roku;
 • ulga prorodzinna - przyznawana na dziecko do 18. lub 26. roku życia (w przypadku, gdy nadal się uczy), a jej wysokość zależna jest od liczby posiadanych dzieci;
 • ulga na nowe technologie - z niej skorzystać mogą tylko przedsiębiorcy;
 • ulga dla młodych - skierowana do osób, które nie ukończyły 26. roku życia i otrzymują przychody z tytułu odbywania praktyki lub stażu studenckiego;
 • ulga abolicyjna - przeznaczona dla osób uzyskujących dochody za granicą i jest ograniczona do kwoty 1360 zł;
 • ulga termomodernizacyjna - dotyczy wybudowanych budynków i można ją rozliczyć do sześciu lat od roku poniesienia pierwszego wydatku; maksymalne odliczenie (dla każdego z małżonków) wynosi 53 tys. zł;
 • ulga rehabilitacyjna - dotyczy wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych przez osobę z niepełnosprawnościami lub podatnika mającego na utrzymaniu takie osoby;
 • ulga na leki - przysługuje wyłącznie osobom z niepełnosprawnościami lub osobom mającym je na utrzymaniu; dotyczy nadwyżki ponad 100 zł;
 • ulga dla krwiodawców - zakłada odliczenie ekwiwalentu za przekazanie określonej ilości krwi, kwota ulgi nie może przekroczyć sześciu proc. dochodu;
 • ulga na IKZE - odliczeniu podlega składka na IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) opłacona w danym roku; ulga nie może przekroczyć 6 310,80 zł;
 • ulga za darowiznę;
 • ulga odsetkowa - przysługująca w ramach tzw. praw nabytych; przysługuje osobom spłacającym zaciągnięty kredyt mieszkaniowy; odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty 325 990 zł.
Więcej o: