PGNiG wygrał z Gazpromem. Szwedzki sąd oddalił skargę. "Jesteśmy usatysfakcjonowani"

Sąd Apelacyjny w Sztokholmie oddalił skargę Gazpromu o uchylenie korzystnego dla PGNiG wyroku Trybunału Arbitrażowego dotyczącego cen gazu w kontrakcie jamalskim. Zasądził od rosyjskiego koncernu zwrot kosztów zastępstwa procesowego na rzecz PGNiG.

Gazprom domagał się uchylenia wyroku końcowego Trybunału Arbitrażowego z 30 marca 2020 r. Rosyjska spółka twierdziła, że trybunał wykroczył poza swoje uprawnienia do rozstrzygania sporów pomiędzy stronami kontraktu jamalskiego.

Gazprom wygrał z PGNiG. "Wykonano znaczący krok w kierunku ostatecznego zamknięcia tej sprawy"

Sąd w Sztokholmie odrzucił argumenty Gazpromu i uznał skargę za bezzasadną. Jednocześnie zasądził od Gazpromu zwrot kosztów zastępstwa procesowego na rzecz PGNiG. Z uwagi na precedensowy charakter sprawy, przyznane zostało prawo do skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego.

"Jesteśmy usatysfakcjonowani wyrokiem szwedzkiego sądu, który całkowicie odrzucił zarzuty Gazpromu. Po blisko siedmiu latach od rozpoczęcia przez PGNiG postępowania arbitrażowego przeciw Gazpromowi wykonano znaczący krok w kierunku ostatecznego zamknięcia tej sprawy" - podkreślił Paweł Majewski, prezes Zarządu PGNiG SA, cytowany w komunikacie.

Więcej podobnych informacji przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Gazprom zwrócił spółce PGNiG 1,5 mld dolarów

Zaskarżone przez Gazprom rozstrzygnięcie Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie dotyczyło zmiany warunków cenowych w kontrakcie jamalskim od listopada 2014 r., na podstawie wniosku PGNiG. Wobec braku możliwości porozumienia polubownego, w maju 2015 r. PGNiG rozpoczęło przeciw Gazpromowi postępowanie arbitrażowe, a w lutym 2016 r. złożyło w tej sprawie pozew.

W marcu 2020 r. trybunał wydał korzystne dla PGNiG orzeczenie, zmieniając formułę ustalania ceny kupna-sprzedaży gazu na bardziej rynkową, tzn. w większym stopniu powiązaną z cenami gazu na hurtowych rynkach europejskich. W czerwcu 2020 r. wyrok został przez Gazprom zaskarżony na gruncie formalnym.

Efektem wyroku arbitrażowego była poprawa warunków prowadzenia działalności handlowej przez PGNiG, a także zwrot przez Gazprom 1,5 mld dolarów z tytułu ponownego rozliczenia zrealizowanych już dostaw gazu, według formuły cenowej ustalonej przez Trybunał Arbitrażowy. "Odzyskane środki, PGNiG przeznaczyło m.in. na rozwój własnego wydobycia gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, w tym zakup 21 koncesji należących do INOES E&P Norge, co jest zgodne z realizowaną przez Spółkę strategią dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw gazu" - podkreślono w komunikacie.

***

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule:

Specjalne wydanie gazety po ukraińsku dla osób, które uciekają przed wojną. Możesz je pobrać bezpłatnie tutaj.

Zobacz wideo Biden ogłasza kolejne sankcje. Koniec z rosyjskim gazem i ropą
Więcej o: